- UTM - https://utm.md -

FEIE: o nouă promoție din 21 de absolvenți-masteranzi

Departamentul Energetică și cel de Inginerie Electrică din cadrul Facultății Energetică şi Inginerie Electrică a lansat în  ianuarie a.c. o promoție din 26 de absolvenți ai ciclului II de studii universitare.

Cei 6 masteranzi-absolvenți ai programului de studii „Energie și mediu” au abordat în tezele lor de master un spectru larg de probleme de o importanță majoră  pentru sectorul energetic al Republicii Moldova. Axându-se pe cele două obiective generale urmărite de politica energetică a țării – promovarea surselor de energii regenerabile și eficiența energetică, absolvenții au reflectat asupra orientării către o autonomie energetică a mun. Ungheni; despre reconstrucţia CET-1, Chişinău prin echiparea centralei cu instalații de cogenerare bazate pe aplicarea motoarelor cu ardere internă; modernizarea sistemului de aprovizionare cu energie termică a unui bloc rezidenţial prin integrarea surselor regenerabile de energie; care ar fi elementele constituente ale unei strategii de dezvoltare a SACET Chişinău pe termen lung.

Un spectru larg de probleme stringente ale domeniului au abordat în tezele lor de master și cei 15 absolvenți ai programului „Electroenergetica”. Ei au efectuat și prezentat o analiză detaliată a posibilităților de interconexiune a sistemelor electroenergetice din Republica Moldova și România, dar și un studiu privind implementarea tehnologiilor Smart Grid în Republica Moldova; s-au expus asupra implementării tehnologiilor inovaţionale în reţelele electrice de distribuţie (6-35) kV și au propus soluții ingenioase privind modernizarea sistemelor de iluminat în clădirile Agenţiei Servicii Publice.

Alți 5 masteranzi au absolvit programul „Inginerie și managementul calității”, impresionând comisia de evaluare cu investigații profunde în tezele lor de master asupra unor probleme de o importanță majoră pentru domeniul dat. Absolventul Petru Cravețchi s-a referit la rezervoarele metalice staționare pentru stocarea produselor petroliere și asigurarea metrologică a acestora. Mihail Doboș a propus soluții de optimizare a sistemului de alimentare cu energie electrică a întreprinderii ÎS Fabrica de sticlă din Chișinău. Victor Ilieș s-a expus asupra interpretării regulilor de decizie în versiunea 2017 a standardului ISO 17025 privind conformitatea mijloacelor de măsurare. Tudor Popa a reflectat asupra cercetării și dezvoltării etalonului național al iluminării, iar Vasile Raru – asupra managementului proceselor în administrația publică locală.

La susținerea publică a tezelor de master au fost invitați reprezentanți ai diferitelor companii și întreprinderi – „RED-Nord”, „Termoelectrica”, „Moldova Gaz”, „TehLab Service”, „VERITRANS PLUS”, „Ionel”, „Carmez”, „Franzeluța” ș.a., care, împreună cu profesorii și conducătorii de teze – conf. univ., dr. Viorica Hlusov, șef Departament Energetică; conf. univ., dr. Ilie Nuca, șef Departament Inginerie Electrică;  dar și conf. univ., dr. Andrei Chiciuc, conf. univ., dr. Mihail Guzun,  conf. univ., dr. Alexandru Tarlajanu, au apreciat efortul masteranzilor în investigațiile efectuate în cadrul tezelor de master și le-au dorit mult succes în activitatea profesională.

(Visited 43 times, 1 visits today)