17 absolvenți ai programului de master „Managementul restaurantelor și servicii catering”, Facultatea Tehnologia Alimentelor (FTA), și-au susținut cu succes tezele de master. Dizertațiile au reflectat rezultatele unor investigații științifice importante, realizate de către masteranzii Departamentului Alimentație și Nutriție (DAN) în cadrul a două proiecte de amploare.

Este vorba de proiectul de stat de inovare și transfer tehnologic „Elaborarea biotehnologiei și implementarea liniei moderne de producere a oțetului heresat natural condimentat de calitate înaltă, competitiv pe piața internă și externă” (coordonator: acad. Boris Găină), în cadrul căruia s-au evidențiat lucrările „Izolarea și caracterizarea speciilor potențial implicate în producerea oțetului din produsele vitivinicole” (autor: Maria Natibulina) și „Efectul limpezirii cu bentonită asupra calității oțetului de vin” (autor: Cristina Ocinschi).

O altă serie de lucrări de master au fost elaborate în cadrul Proiectului TC 19.80012.51.09A „Produse funcționale obținute prin valorificarea agenților naturali de textură și carotenoide”. Au fost remarcate rezultatele impresionante înregistrate de către masteranzii Alina Griza, Victoria Gore, Marina Cutis în cadrul cercetărilor științifice privind impactul adaosului de cătină albă (Hippophae rhamnoides) asupra calității iaurtului; tehnologia de fabricare a unor produse gelifiante funcționale cu coloranți naturali din surse autohtone; obținerea emulsiilor alimentare pe baza uleiului de semințe de struguri cu conținut sporit de carotenoide.

Comisia de examinare a tezelor de master – conf. univ., dr. Valentina Calmâș (preşedinte), Departamentul Comerț, Turism și Alimentație Publică, ASEM; conf. univ., dr. Aurica Chirsanova (vicepreşedinte), șef Departament Alimentație și Nutriție, FTA-UTM; la fel și profesorii DAN-FTA, membri ai comisiei – conf. univ., dr. Vladislav Reșitca, decanul FTA; prof. univ., dr. Olga Deseatnicova, conf. univ., dr. Tatiana Capcanari, le-au încurajat pe masterandele Maria Națibulina și Cătălina Negoița să-și continue activitatea de cercetare la ciclul III de studii universitare – Doctorat.

(Visited 40 times, 1 visits today)