Perioada 15-20 ianuarie 2020 a fost marcată de susținerea tezelor de master și la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (FCGC) din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM).

În anul curent, la FCGC și-au susținut tezele de master 62 de absolvenți ai ciclului II de studii universitare. Cei mai mulți dintre ei, 19, au absolvit programul de master „Inginerie antiincendii și protecție civilă”, alții 18 – programul „Evaluare și administrare imobiliară”, 12 – „Drept imobiliar și cadastral”, 8 – „Inginerie structurală”, iar 5 – „Geomatică și cadastru”.

Prin FCGC, UTM este singura instituție de învățământ universitar din Republica Moldova, care oferă studii de master în domeniile/programele respective. Care este specificul și ce spectru de activități cuprind domeniile/programele respective?

Inginerie structurală (90 ECTS). Lansat în 2008 și raliat la rigorile europene în 2016, prin intermediul programului european ERASMUS+KA1, a oferit mobilități academice de studii, stagii și cursuri la Școala Națională de Ingineri de la Saint-Etienne (ENISE) din Franța, de care au beneficiat 6 studenți și 3 cadre didactice de la FCGC. Studiile în cadrul programului pun un accent specific pe proiectarea modernă a structurilor pentru construcții civile și industriale.

Evaluare și administrare imobiliară (90 ECTS). A fost lansat în 2018, în baza programului de master „Cadastru și dezvoltarea imobilului”, iar în 2020 a avut deja prima promoție de absolvenți. Specialiștii în domeniu activează în administrarea bunurilor imobile locative, comerciale, industriale, dar și în domeniul evaluării tehnice și economice a bunurilor imobile.

Geomatică și cadastru (90 ECTS). Lansat de asemenea în anul 2018, în baza programului de master „Cadastru și dezvoltarea imobilului”, iar în 2020 având prima  promoție. Geomatica presupune prelucrarea automată a datelor/informațiilor rezultate în urma măsurătorilor terestre (GNSS, scanare lase și aeriană, fotogrammetrie etc.) și implică gestionarea și analiza fenomenelor cu referință spațială. Analiza spațială/geografică constituie suportul real pentru aplicații în multiple domenii, cum ar fi: construcții, arhitectură, probleme de mediu, planificarea urbană, geologie, arheologie, agricultură, sănătate și chiar politică. Cadastru este un sistem informațional de stat ce conține înregistrări despre terenuri, obiectele aferente și drepturile asupra acestora, fiind constituit din cadastrul bunurilor imobile și cadastre specializate (conform Legii cadastrului bunurilor imobile a RM, 1543-XIII din 25 februarie 1998).

Inginerie antiincendii și protecție civilă (90 ECTS). Lansat în 2008 și modernizat în 2016, deschiderea acestui program de master se datorează în special multiplelor solicitări și consultări  cu partenerii din mediul social-economic. Abilitățile și competențele cultivate masteranzilor au fost coordonate cu parteneri sociali, care ulterior angajează absolvenții: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI al RM; Direcția Salvatori și Pompieri; Centrul de Instruire al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Drept Imobiliar și Cadastral (90 ECTS) este unul dintre puținele programe de la ciclul II de studii universitare, acreditate în RM la nivel internațional. A fost lansat în anul 2008 cu denumirea inițială „Drept patrimonial” și redenumit în 2018 la sugestiile experților internaționali. Absolvenții programului activează în organe cadastrale și de ocrotire a normelor de drept, companii imobiliare, autorități publice, în vederea apărării drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile.

Managementul proiectelor în construcții (90 ECTS), un program de master lansat în anul 2019, care urmează a avea absolvenți în ianuarie 2021. Abilitățile și competențele necesare absolvenților programului au fost convenite cu specialiștii din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii; Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS; Camera de Comerț și Industrie a RM; agenții economici care activează în domeniul construcțiilor pe piața RM.

Felicitări studenților, absolvenților, profesorilor, dar și specialiștilor din domeniile drept, arhitectură și construcții implicați în procesul educațional și comisiile de evaluare la cele 6 programe de master nominalizate!

(Visited 5 times, 1 visits today)