În acest an, programul „Design și tehnologii poligrafice” a înregistrat a XV-a promoție la ciclul II-Master.

Masteranzii au prezentat pentru susținerea publică lucrări cu abordarea unor subiecte axate pe: implicații privind soluționarea estetică a etichetelor multifuncționale biodegradabile, studiul diversității fonturilor tipografice și a influenței lor asupra percepției vizuale a produselor tipografice, analiza posibilităților de asigurare a calității imaginilor fotografice, studiul influenței stilului corporativ asupra promovării identității mărcilor comerciale pe piață.

Comisia de examinare: președinte, dr. hab., prof. univ. din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Republicii Moldova, Tudor Stavilă; vicepreședinte, dr., conf. univ. Viorica Cazac; membrii comisiei: Petru Balan, Maestru în Arte, conf. univ., Jana Cîrja, dr., conf. univ., Natalia Marcenco, lector universitar, au menționat diversitatea și aplicabilitatea subiectelor abordate derivate din situații de caz reale din mediul economic, pregătirea și argumentarea fundamentată a răspunsurilor oferite la întrebările puse, complexitatea lucrărilor elaborate.

După enunțarea notelor, masteranzii au fost felicitați cu prilejul susținerii cu succes a lucrărilor și a absolvirii ciclului II – Master, profesorii dorindu-le mult succes în continuare și perseverență dedicată în parcursul profesional.

(Visited 14 times, 1 visits today)