Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnica “Gh. Asachi”, Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”, Iaşi, România în cadrul programului Erasmus+KA107.

Se oferă 1 bursă de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licența a Departamentului Arhitectură, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2019 – 2020.

Valoarea bursei pentru studenți este de 3487€ (inclusiv drumul tur-retur 20€) pentru 4 luni şi 10 zile.

Dosarele pot fi depuse, până la 27 ianuarie 2020 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul FUA.

Rezultatele preselecției vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”, Iaşi, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează studenților ciclul I, anii II-V de studii Licență, cu frecvența la zi.

Detalii despre oferta academică: Domeniu: arhitectură.

Mai multe informații privind concurs:

 

Calendar concurs selecție

 20.01.2020-27.01.2020 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului.

30.01.2020 – INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1300, Decanat FUA).

30.01.2020 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare.

30.01.2020 – TRANSMITEREA dosarelor la Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”, Iaşi, România pentru evaluarea finală

 

Informații suplimentare

Coordonator relații internaționale FUA

Alina Ostapov

Email:  alina.ostapov@arh.utm.md 

(Visited 81 times, 1 visits today)