CONCURS DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE ERASMUS+ IN CROATIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Nord, Croația, în cadrul programului Erasmus+. Universitatea Nord oferă 1 bursă de mobilitate de pradare a câte 14 zile și 1 bursă de mobilitate de formare a câte 9 zile pentru profesori FCGC.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2019/2020.

Dosarele pot fi depuse la Serviciul Relații Internaționale UTM, selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale (UTM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, bir. 1-203).

Toate actele din dosarul de candidatură vor fi perfectate în limba engleză.

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Nord, Croația.

Detalii despre oferta academică:  Civil Engineering.

Mai multe informații privind concurs:

 

Calendar concurs selecție:

17.01.2020- 31.01.2020 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

04.02.2020 – INTERVIUL DE SELECŢIE (UTM, Serviciul Relații Internaționale, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, bir. 1-203, ora 14:00)

04.02.2020 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

05.02.2020 – TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea Nord, Croația pentru evaluarea finală.

 

Informații suplimentare:

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 168, bir. 203

(Visited 183 times, 1 visits today)