ANACEC certifică JES ca publicație științifică de tipul B+

Printr-o recentă decizie cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice, Consiliul de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare a aprobat includerea în lista publicațiilor științifice de tipul B+, pentru un termen de 4 ani, la profilul științe inginerești și tehnologii, revista Journal of Engineering Science (JES), al cărei fondator este Universitatea Tehnică a Moldovei.

JES (https://jes.utm.md/) este o revistă internațională axată pe inovație și creativitate în inginerie și include patru fascicule: Inginerie industrială (A); Electronică și informatică (B); Arhitectură, inginerie civilă și mediu (C); Inginerie alimentară (D).

Îngrijită de redactorul-șef, prof. univ., dr. hab. Rodica STURZA, revista are o periodicitate trimestrială (4 numere anual) și inserează în paginile sale rezultatele investigațiilor științifice ale profesorilor-cercetători, contribuind semnificativ la diseminarea informației de profil, formarea intelectuală a studenților, doctoranzilor și tuturor cititorilor. Iar editarea sa în limba engleză și accederea în noi baze de date și cataloage internaționale sporește, cu certitudine, vizibilitatea UTM pe arena comunității științifice internaționale.

Fondată în noiembrie 2018, „Journal of Engineering Science” își datorează apariția  reformei efectuate în politica editorială a Universității, fiind succesoarea revistei trimestriale tehnico-ştiinţifice „Meridian Ingineresc”, fondată în 1995, a cărei apariție neîntreruptă, în limba română, de-a lungul a peste două decenii, s-a datorat redactorului şef-adjunct, prof. univ., dr. hab. Valeriu DULGHERU.

 

(Visited 103 times, 1 visits today)