Un pas foarte important în dezvoltarea profesională a unui profesor de limba engleză, chiar dacă acesta are ani buni de experiență în spate, este certificarea Cambridge CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) – cel mai răspândit certificat TESOL la nivel mondial, acceptat de instituții de prestigiu din întreaga lume.

În 2019, Universitatea Tehnică a Moldovei și-a înscris în palmares un certificat Cambridge CELTA, care deschide posesorului posibilitatea de a preda limba engleză oriunde în lume. Acesta a fost obținut de către șefa Departamentului Limbi Străine, conf. univ., dr. Svetlana CATERENCIUC, în urma absolvirii cu succes a cursului intensiv de perfecționare Cambridge CELTA în cadrul International House Bucharest, acreditat de Cambridge Language Assessment din cadrul Universității Cambridge ca centru de pregătire și examinare CELTA.

Și pentru că atingerea unui asemenea grad de dezvoltare profesională constituie un model demn de urmat, 14 profesori ai UTM s-au înscris în 2019 la cursuri Cambridge, 12 dintre ei reușind să studieze câte 1 modul, iar alții 2 – câte 3 module.

Lansată acum câțiva ani, iniţiativa rectorului Viorel BOSTAN de a instrui corpul profesoral la limba engleză din contul mijloacelor speciale se implementează cu succes la UTM, înregistrând rezultate notabile și în anul 2019. Cele trei promoții cu 75 de absolvenți ai cursurilor de studiere a limbii engleze constituie o dovadă elocventă a faptului că, indiscutabil, cunoașterea limbii engleze deschide pentru cadrele didactice universitare noi oportunități în cariera profesională. Este vorba de posibilitatea predării cursurilor de specialitate în limba engleză, inclusiv studenților care vin la UTM prin programe de mobilitate academică, participarea la conferințe internaționale cu prezentări/comunicări în limba engleză, încheierea unor acorduri de colaborare bilaterală cu universităţi din UE privind implementarea unor proiecte didactico-ştiinţifice comune, dar și posibilități de mobilitate academică și de perfecţionare-predare.

Totodată, profesorii Departamentului Limbi Străine invită și studenții să urmeze cursuri în vederea pregătirii și susținerii examenelor Cambridge și TOEFL, informându-i că certificatele Cambridge oferă o recunoaștere internațională a nivelului de cunoștințe de limba engleză, substituind aproape pretutindeni diferitele examene de limba engleză (BAC, admitere la master, doctorat) și reprezentând un avantaj major în obținerea unui job sau a unei burse de studiu.

În altă ordine de idei, UTM tinde să-și consolideze practica de predare a cursurilor în limbi străine și prin atragerea profesorilor internaționali. Astfel, au răspuns invitației 3 profesori din România, care predau cursuri la Facultatea Urbanism și Arhitectură. În procesul de predare la ciclul II Master s-au încadrat 2 profesori, din România și Marea Britanie, la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică; 4 profesori din România – la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică și 1 profesor din Malta – la Facultatea Urbanism și Arhitectură. Iar alte 63 de cadre didactice din universități europene au asigurat predarea a cel puțin 8 ore contact direct în cadrul mobilităților Erasmus+ K1 și CEEPUS.

(Visited 24 times, 1 visits today)