Creșterea vizibilității și consolidarea poziției UTM în comunitatea internațională urmărește în continuare promovarea cooperării cu universități de prestigiu, inclusiv prin Acorduri de dublă diplomă, care le oferă studenților posibilitatea să obțină simultan diplomele a două universități din același domeniu, urmând un număr convenit de semestre în universitatea parteneră și, eventual, un stagiu practic. Finalizarea programelor se face prin susținerea unei lucrări de disertație/teză de master, în fața unei comisii comune. E o oportunitate inedita pentru studenții noștri de a cunoaște alte metode de predare-învățare, a-și lărgi accesul la sursele informaționale și de a obține o diplomă europeană învățând acasă.

În anul universitar 2019-2020 lista programelor comune de studii cu diplomă dublă s-a completat cu două programe noi: „Design și dezvoltare de produs” – realizat în colaborare cu Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași (TUIAȘI), România, și „Securitate informațională” – cu Universitatea West Attica, Grecia.

Oferta educațională a UTM la ciclul Master cu dublă diplomă include 9 programe de studii. Absolvenții programelor „Administrarea afacerilor”, „Tehnologii informaționale”, „Calculatoare și rețele informaționale”, „Calitatea și securitatea produselor alimentare” și „Inginerie electrică” obțin diplome oferite de UTM și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), România; ai programelor „Electroenergetica” și „Energie și mediu” – diplome ale UTM și Universității POLITEHNICA din București (UPB); ai programului „Design și dezvoltare de produs” – diplome ale UTM și TUIAȘI, iar absolvenții programului „Securitate informațională” – diplome ale UTM și Universității West Attica din Grecia.

În baza acordurilor încheiate anterior privind studiile superioare de master cu dublă diplomă, în anul universitar 2018-2019, 70 de studenți de la ciclul II, Master, UTM au fost înmatriculați din anul I la USV. Iar UTM a înmatriculat la studii de Master cu diplomă dublă 16 studenți de la USV.

(Visited 81 times, 1 visits today)