O delegație a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia (Gagauz -Yeri), condusă de Guvernatorul UTAG, Irina VLAH, a efectuat, astăzi, o vizită la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Citește mai mult

În cadrul disciplinei de studii „Tehnologii informaționale în contabilitate” studenții Facultății Inginerie Economică și Business, gr. C-181 au beneficiat de un master-class oferit de Violeta DRAGNII, manager consultant al companiei „Unisim-Soft”. Citește mai mult

36 proiecte de cercetare desfășurate pe parcursul anului  2019 cu finanțare de la bugetul de stat şi din surse extrabugetare – acesta ar fi punctul motrice de la care cercetarea științifică și inovația din cadrul Universității Tehnice a Moldovei își propune să evolueze în continuare.

Citește mai mult

Centrul universitar de Formare Continuă lansează din data de 10.02.2020, ora 17.00 cursuri de perfecționare în domeniul ”Formarea Prețului în Construcții” (Elaborarea Devizelor de Cheltuieli) pe adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia 41, corp. studii nr. 10 UTM, FCGC etaj. 3, of. nr. 337.

Cursul se adresează persoanelor cu activitate în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru obținea unui post de elaborator de devize în construcții.

Trainingul va fi susținut pe aplicațiile  WinSmeta Moldova și WinDoc Deviz (DevizOnline).

Durata cursului: 96 ore, din care 48 ore – instruire teoretică, 48 ore –   aplicații practice.

Preţul cursului este de 4800 lei (TVA inclus)/cursant.

 

Informații suplimentare: telefon de contact 069229982

Lucrarea științifică a prof. univ., dr. hab. Oleg Lupan și a lect. univ., drd. Vasile Postica a fost recunoscută de Physica Status Solidi Rapid Research Letters (PSS RRL) din Germania drept cea mai citată lucrare la nivel mondial, intrând în „Top cited paper” pe parcursul ultimilor doi ani, ianuarie 2018 – decembrie 2019.

Citește mai mult

Miercuri, 12 februarie 2020, ora 15.00 în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil (stabilit prin hotărârea Consiliului Științific al UTM din 23 septembrie 2019) “Nanotehnologii, Materiale Noi Multifuncționale și Dispozitive Electronice” al Școlii Doctorale ”Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică”, în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: str. Studenților 9/7, blocul nr. 3 de studii, aud. 3-414, biroul 423, va fi examinată teza de doctor în Tehnică a dl POSTICA Vasile cu tema: „ Proprietățile senzoriale ale structurilor hibride în bază de oxizi metalici și a rețelelor lor”, specialitatea 233.01 Nano-microelectronică şi optoelectronică.

Conducător ştiinţific: LUPAN Oleg, dr. hab. în tehnică, prof. univ., UTM

Președinte al SȘP – ȘONTEA Victor, dr. în șt. fiz. mat., prof. univ., UTM

Vice-președinte al SȘP – TRONCIU Vasile, dr. hab. în fizică, prof. univ., UTM

Secretar științific al SȘP – RAILEAN Serghei, dr. în tehnică, conf. univ., UTM

Sunt invitaţi toţi membrii Seminarului ȘP şi toți doritorii

Contacte: telefon Departament MIB, FCIM, UTM +373 22 50 99 14

Vă invităm să participați la training-ul dedicat scrierii academice (Academic Writing), care se va fi organizat în perioada 3-4 februarie 2020, între orele 14.00-17.00.

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei este lider printre universitățile din Republica Moldova, conform ultimului raport (The January edition, 2020.1.1: http://webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of?fbclid=IwAR1SH_wtygzZP9uBzmBkHJhhPdT8Tz9GCtfeveZuJyM_mRsxXQv5ileEtyA&sort=asc&order=World%20Rank) publicat de Ranking Web of Universities (Webometrics) la data de 28 ianuarie 2020, un top care analizează peste 28.000 de universități din întreaga lume, inclusiv instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

Citește mai mult

Emisiunea de divertisment „Cine vine la noi?”, prezentată de către Doina Stimpovschi și difuzată în fiecare seară, de luni până vineri, pe posturile tv Moldova 1 şi TRM.MD, a avut un invitat special în seara zilei de 27 ianuarie – pe Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare al Universității Tehnice a Moldovei. Discuția din cadrul emisiunii avea să scoată în prim-plan, ca o recapitulare, cele mai frumoase și de succes acțiuni ale UTM, menite să atragă atenția liceenilor spre științele tehnico-inginerești, îndrumându-i să le urmeze. Iar pentru că succesul discipolilor depinde în mare măsură și de implicarea și dedicația cadrelor didactice, prorectorul avea să sublinieze și noua inițiativă a rectorului UTM, în premieră absolută pe țară, de a premia excelența în activitatea didactică, științifică și extracurriculară a profesorilor cu laptopuri performante.

Citește mai mult

Expertul Ilia KLEIMAN, calificat de Uniunea Federală a Experților din Germania în domeniul Managementului Calității și Organizarea Producerii, a efectuat o nouă vizită la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică a Universității Tehnice a Moldovei  pentru a le împărtăși studenților și profesorilor experiența acumulată în realizarea cu succes a proiectelor.

Citește mai mult