În 2019, UTM a amplificat internaționalizarea cercetării științifice

Vectorul internaționalizării deschide în continuare noi perspective pentru Universitatea Tehnică a Moldovei, propulsând și stimulând dezvoltarea parteneriatelor științifice cu universități, companii și instituții din întreaga lume.

În colaborare cu prestigioase organisme internaționale, în 2019, UTM a organizat cinci conferințe internaționale în domenii de anvergură pentru cercetarea fundamentală și aplicată – calcogenide amorfe și nanostructurate (ANC-9); nanotehnologii și inginerie biomedicală (ICNBME), sisteme electromecanice și energetice (SIELMEN), microelectronică și știința calculatoarelor (ECCO), competitivitate și dezvoltare durabilă (CSD). Faptul că aceste conferințe au ajuns deja la a IV-a, a IX-a, a X-a, a XII-a, dar și la a XXV-a ediție subliniază consecvența și invariabila tendință spre continuitate a cercetărilor promovate de profesorii-savanți ai UTM. Iar pentru că știința și cercetarea nu stau pe loc, aflându-se în continuă dezvoltare, UTM își propune să abordeze noi domenii, o dovadă concludentă fiind Conferința internațională „Competitiveness and Sustainable Development”, în cadrul căreia, în prima ediție, s-a propus abordarea unor importante arii din domeniul economiei – inovații și sustenabilitate, economia digitală, politici economice moderne, cooperare transfrontalieră, management și leadership, finanțe și contabilitate, marketingul sec. XXI etc.

Și pentru că suntem la ora bilanțului, ne face o deosebită plăcere să nominalizăm partenerii internaționali în colaborare cu care s-a reușit desfășurarea acestor conferințe cu participare și rezonanță internațională – Institutul Național de Fizica Materialelor și Institutul de Fizică Virtuală,  România (conferința ANC-9), Federația Internațională pentru Inginerie Medicală și Biologică, Comisia Europeană „NanoMedTwin”, Global Biomarketing Group – Moldova (ICNBME-2019), Facultatea Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea Inginerie Electrică a Universității din Craiova, Institute of Electrical and Electronic Engineering – IEEE Romania Section (SIELMEN 2019), lideri și specialiști în sfera tehnologiilor informaționale, oameni de știință și ingineri din Republica Moldova, România, Ucraina, Rusia, Franța (ECCO-2019), Facultatea Științe Economice și Administrare Publică a Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, România (CSD-2019).

 

(Visited 9 times, 1 visits today)