Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă”

Facultatea „Construcții, Geodezie și Cadastru”

Departamentul „Ingineria Civilă și Geodezie”

aduc felicitări călduroase dlui Avrel DUMITRIUC

cu ocazia confirmării de către Consiliul de Conducere al ANACEC-ui, R.Moldova (pr.verb. nr.4 din 06.XII.2019)

a titlului științific de doctor în științe tehnice

la specialitatea 211.02 – „Materiale de Construcții, Elemente și Edificii”,

și nu în ultimul rând – pe conducătorul științific:

Ion RUSU, dr.hab., prof.univ.

 

La Mai Mult și la Mai Mare!

Descarcă felicitarea în culori

(Visited 79 times, 1 visits today)