Facultatea Tehnologia Alimentelor susține crearea unui Centru agroalimentar la Cărpineni

Autoritatea publică locală a c. Cărpineni, în persoana dlui primar Ion CĂRPINEANU, unii agenți economici din sectorul agricol, dar și Facultatea Tehnologia Alimentelor, reprezentantă de decanul Facultății, conf. univ., dr. Vladislav REȘITCA, și șeful Departamentului Tehnologia Produselor Alimentare,  conf. univ., dr.  Artur MACARI, au semnat un acord de colaborare, care prevede desfășurarea unor acțiuni privind implementarea proiectului de construcție și dotare a unui Centru agroalimentar la Cărpineni.

În perioada septembrie-decembrie 2019, la Cărpineni a fost inițiat un proiect inovațional privind dezvoltarea lanțurilor valorice în domeniul agricol din c. Cărpineni. Pentru a crește valoarea adăugată a produselor agricole din regiune, s-a propus crearea unui Centru agroalimentar care să consolideze eforturile agenților economici din sectorul agricol, pentru dezvoltarea infrastructurii post-recoltare în domeniul procesării cerealelor, fructelor şi legumelor, dar și a laptelui. Pentru a crea această unitate de procesare a producției agricole, primăria c. Cărpineni de comun acord cu echipa economică locală și-au propus un amplu studiu în domeniu, inițiind în acest scop o colaborare cu Universitatea Tehnică a Moldovei, implicit cu experți din cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor, precum și atragerea experienței internaționale prin lansarea parteneriatului cu Comunitatea de Mormoni din Moldova. Proiectul presupune menținerea unui dialog permanent al autorităților locale cu noii parteneri și vizite ale experților la fața locului, la Cărpineni.

În perioada imediat următoare urmează a fi elaborată documentația tehnologică, proiectul de reabilitare a clădirilor, devizul de cheltuieli și identificarea finanțatorilor pentru amenajarea și dotarea Centrului agroalimentar de la Cărpineni.

Activitățile sunt realizate în cadrul și cu susținerea proiectului „Migraţie şi dezvoltare locală” (MiDL) lansat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova pentru abilitarea și mobilizarea migranților pentru o dezvoltare locală durabilă.

(Visited 24 times, 1 visits today)