Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, însoțit de prorectorul informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, Dinu ȚURCANU, au avut astăzi o întâlnire cu președintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz”, Vadim CEBAN.

Părțile au purtat discuții referitoare la colaborarea ce vizează îmbunătățirea nivelului de formare profesională a cadrelor inginerești, recalificarea şi perfecționarea acestora în domeniul aprovizionării cu gaze naturale, îmbunătățirea calității deservirii sistemelor de transportare şi distribuție a gazelor naturale, exploatării fără pericol a sistemelor de aprovizionare cu gaze, reducerii consumului de materiale şi resurselor energetice etc.

Președintele Vadim CEBAN a menționat suportul Universității Tehnice a Moldovei în pregătirea inginerilor și formării continue în domeniul aprovizionării cu gaze naturale. De asemenea, au fost discutate unele aspecte ce țin de proiectele de cercetare și transfer tehnologic, în care UTM poate aduce plus valoare și eficiență tehnico-economică.

Administrația Universităţii Tehnice a Moldovei, la rândul său, a subliniat faptul că UTM va asigura pregătirea şi recalificarea profesională de înaltă calitate a personalului întreprinderilor prin organizarea cursurilor de formare continuă, instruiri, seminare, mese rotunde tematice etc. Ţinând cont de solicitările SA „Moldovagaz” şi întreprinderile afiliate, cadrele didactice ale universității vor reflecta tendinţele actuale în dezvoltarea programelor de studiu şi de formare profesională, vor efectua cercetări ştiinţifice, cu implementarea, după caz, a rezultatelor acestora în activitatea întreprinderilor corespunzător ramurii.

(Visited 16 times, 1 visits today)