Facultatea ,,Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi”

Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă”

Departamentul ,,Ingineria Fabricației”

o felicită călduros pe dna  lect. univ. Aliona DODU

cu ocazia confirmării de către Consiliul de Conducere al ANACEC, R.Moldova (pr.verb. nr.4 din 06.XII.2019)

a titlului științific de doctor în științe economice

la specialitatea 521.03 – ”Economie și management în domenii de activitate” 

și nu în ultimul rând –

pe conducătoarea științifică

dr.hab., prof.univ. Svetlana GOROBIEVSCHI

 

La Mai Mult și la Mai Mare!

Descarcă felicitarea în culori

(Visited 54 times, 1 visits today)