Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă”

Facultatea „Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi”

Departamentul ,,Ingineria Fabricației”

aduc felicitări călduroase dlui lect. univ. Andrei NASTAS

cu ocazia confirmării de către Consiliul de Conducere al ANACEC, R.Moldova (pr.verb. nr.4 din 06.XII.2019)

a titlului științific de doctor în științe tehnice

la specialitatea 255.01 – „Tehnologii și mijloace tehnice pentru agricultură și dezvoltarea rurală”

 

şi nu în ultimul rând –

conducătorilor științifici:

       1. Vladimir SERBIN, dr.hab., prof.univ. (UASM);

       2. Petru STOICEV, dr.hab., prof.univ. (UTM)

La Mai Mult și la Mai Mare!

Descarcă felicitarea în culori

(Visited 127 times, 1 visits today)