Anunț de participare – Servicii de transportare a deşeurilor menajere

Tipul procedurii: Cererea ofertelor de prețuri (servicii)

MTender ID: 

(Visited 24 times, 1 visits today)