Anunț de participare – Servicii de transportare a deşeurilor menajere

Tipul procedurii: Cererea ofertelor de prețuri (servicii)

MTender ID: