Anunț de participare – Apă Potabilă

Tipul procedurii: Achiziții cu costuri mici

MTender ID: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1576135684549 

Anunt_de_participare