60 de studenți din cadrul Departamentului Ingineria Software şi Automatică, specialitățile „Tehnologia Informației”, „Ingineria Software”, „Securitatea informațională”, anii II-III, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, au participat la cea de-a II-a ediţie a concursului „Gestiunea Bazelor de Date”, constituind 20 de echipe.


Participanții la concurs urmau să întrunească mai multe condiții, și anume: o prezență bună la lecții pe parcursul semestrului, să fi susținut toate lucrările de laborator la disciplina „Baze de date” și ambele testări, cunoștințele dobândite pe parcursul studierii disciplinei „Baze de date” dezvoltându-le abilitățile de analiză, proiectare și gestiune a bazelor de date. Totodată, studenții au demonstrat că știu să lucreze în echipe, să formuleze și să repartizeze sarcini și să gestioneze eficient timpul.
Scopul concursului a fost de a evidenția nivelul şi importanța domeniului de gestiune și analiză a Bazelor de Date, identificarea creativității tehnice a studenților în proiectarea bazelor de date, stabilirea a noi relații de colaborare dintre companii, profesori și studenți în scopul asigurării unui transfer eficient de cunoștințe și experiență practică privind gestiunea bazelor de date.
Buna organizare și desfășurare a ediției curente a concursului a fost susținută de către sponsorii generali UTM și BC „Moldova Agroindbank” SA.
Concursul a fost jurizat de către reprezentanții a 5 companii: Mulear Tetiana – BC Moldova Agroindbank SA; Bejenaru Diana – BC Moldova Agroindbank SA; Sergiu Gafton – Trimaran SRL; Serghei Revneala – Aristim Software SRL; Dan Gangan – Orange Moldova; Vitalie Aremescu, EBS Intergrator.
În final, locurile I-III ale concursului au fost cucerite de către 7 echipe. Pentru efortul depus echipele învingătoare au fost răsplătite cu diplome de excelenta, premii bănești din partea sponsorului MAIB și tricouri cu logoul Universității Tehnice a Moldovei din partea sponsorului UTM.
Participanții au exprimat sincere mulțumiri sponsorilor, juriului, profesorii responsabili de organizarea concursului: prof. univ., dr. hab. Vitalie Cotelea, lect. univ. Svetlana Ghetmancenco, lect. univ. Dorian Saranciuc, lect. univ. Rodica Bulai,moderatorilor concursului – studentelor Jovmir Cristina si Dolghieru Rodica, anul IV, grupa SI-161, de asemenea, decanului FCIM, conf. univ., dr. Dumitru Ciorbă, șefului Departamentului ISA, conf. univ., dr. Ion Fiodorov, pentru tot suportul oferit, susținere și încurajare!

(Visited 48 times, 1 visits today)