FCGC: Gala viitorilor juriști, ediția I

Departamentul Drept din cadrul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru și-a desemnat cei mai buni studenți.

„Gala viitorilor juriști”, inaugurată cu această ocazie, a fost organizată la inițiativa Programului de studii Drept (cu aportul conf. univ., dr. Ina BOSTAN, Viorica URSU, Natalia CHIRIAC), în colaborare cu decanatul FCGC (decan: conf. univ., dr. Livia NISTOR-LOPATENCO) și Departamentul IDEI (șef: prof. univ., dr. hab. Svetlana ALBU) și are drept scop încurajarea performanțelor academice, științifice și extracurriculare ale studenților și masteranzilor.

Sârguința, activismul și setea de cunoaștere a laureaților a fost apreciată cu diplome și aplauze călduroase din partea colegilor.

„Cel mai bun student al țării, ediția XIII, Burse de Merit” a fost declarată Ana Maria TERTEA;

„Absolventul anului 2019, șef de Promoţie FCGC” – Ala ENACHI;

A fost apreciată și activitatea studenților în diferite domenii:

„Activitatea de cercetare științifică” – Ana Maria TERTEA, Mihaela STAMATI, Nica GRAUR, Livia MATEI, Elena SITARI, Liliana BAIDAN, Elena CARAMANUȚA, Victoria ROTARU, Dorina POTÂNGĂ, Cristina MACARU, Ala ENACHI, Galina TIPA, Albina ELETCHIN.

„Activitatea civică” – Ana Maria TERTEA, Mihaela STAMATI, Graur NICA, Elena FODOR, Livia MATEI, Alexandru GRIBINCEA;

„Activitatea de voluntariat în beneficiul comunității umane” – grupa DP-1608.

De asemenea, a fost menționat și întreg colectivul de cadre didactice al Programului de studii DREPT, Departamentul IDEI, Facultatea Construcţii, Geodezie și Cadastru pentru rezultate deosebite obținute în domeniul activității de coordonare a studenților în activitatea de cercetare științifică la Universitatea Tehnică a Moldovei pentru anul 2019.

Începând cu anul 2002, la FCGC sunt organizate Programul de licență „Drept” – cu durata de 4 ani – la învățământ cu frecvență și 5 ani – învățământ cu frecvență redusă și Programul de masterat „Drept imobiliar și cadastral”, cu o durată de 1,5 ani. Programele de licență și master sunt acreditate prin Hotărârile Guvernului nr. 731 din 19.10.2015 și nr. 883 din 28.12.2015, pe o perioadă de 5 ani. UTM-FCGC pregătește cadre pentru toate domeniile dreptului, efectuând suplimentar un studiu aprofundat în domeniul imobiliar, prin oferirea suplimentară a cursurilor ce ţin de dreptul imobiliar/cadastral, evaluarea imobilului etc. Specialitatea „Drept” este foarte propice în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei. Grație unui cadru profesional competent, se asigură o îmbinare originală a cunoştinţelor juridice cu cele tehnice şi economice, îmbinare necesară de altfel în toate domeniile dreptului. Pe parcursul celor 17 ani a fost instruit un număr considerabil de specialiști, veritabili profesioniști , de care suntem foarte mândri.

Sincere felicitări laureaților primei ediții a Galei viitorilor juriști de la FCGC!

(Visited 35 times, 1 visits today)