Doamnelor şi domnilor profesori de fizică şi astronomie,

la Departamentul de Fizică al Universităţii Tehnice a Moldovei (UTM) pe parcursul anilor au fost elaborate şi implementate manualele şi culegeri de probleme de fizică pentru ciclul liceal, care se utilizează până în prezent în majoritatea liceelor. Pe lângă aceasta în unele licee se utilizează Trusa de mecanică asistată de calculator, elaborată în cadrul Departamentului, cu ajutorul căreia poate fi realizat un număr mare de lucrări de laborator şi practice asistate de calculator (circa 70 de lucrări). Recent am editat o nouă culegere de probleme pentru ciclul liceal (a se vedea http://fizica.utm.md).

Ţinând seama de experienţa acumulată, Departamentul de Fizică al UTM a elaborat planul de învăţământ şi curriculumul pentru formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul liceal la programul „Fizica şi didactica fizicii şi astronomiei” (a se vedea http://fizica.utm.md) care a fost examinat şi aprobat la şedinţa senatului UTM din 30 octombrie 2018, proces verbal nr. 3, iar ulterior coordonat la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

Este de remarcat că la UTM funcţionează Observatorul Astronomic cu telescopul CELESTRON conectat la Staţia Terestră şi Centrul Naţional de Tehnologii Spaţiale, care va fi utilizat la cursurile de formare continuă.

Planul de învăţământ şi curriculumul la programul „Fizica şi didactica fizicii şi astronomiei” au fost elaborate în conformitate cu normele metodologice în vigoare ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. La elaborarea lor s-a ţinut seama de curriculumul  la Fizică şi Astronomie pentru clasele liceale.

Studiile de formare continuă se vor finaliza cu eliberarea unui certificat al  Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Primele cursuri de formare continuă la programul „Fizica şi Didactica Fizicii şi Astronomiei” s-au desfăşurat în perioada 03-22.06.2019 (http://fizica.utm.md/data/form_continua_prima_promtie.php). Următoarele cursuri se vor desfăşura în perioada 28.02.2020-14.03.2020, fiind prevăzută utilizarea zilelor de sâmbătă şi duminică, precum şi vacanţa de primăvară a elevilor. Înscrierea la cursuri se va realiza la numărul de telefon 022-509-917 al Departamentului de Fizică sau la adresa alexandru.rusu@fiz.utm.md, comunicându-ne următoarea informaţie

Numele, prenumele Localitatea Liceul sau colegiul Clasele de predare Telefon de contact,

E-mail

Remarcă
 

 

         

Este nevoie să vă prezentaţi având copia ordinului directorului liceului/colegiului de delegare la cursuri.

Pentru persoanele interesate UTM va organiza cazarea şi alimentarea în condiţii avantajoase.

Impresiile profesorilor care au participat la ediția anterioară a cursurilor (http://fizica.utm.md/data/form_continua_prima_promtie.php) ar putea să vă inspire în luarea deciziei de a urma aceste cursuri.

Cu respect,

responsabil program „Fizica şi didactica fizicii şi astronomiei”,

Departamentul de Fizică al UTM,

conf. univ., dr. Alexandru RUSU

(Visited 64 times, 1 visits today)