UTM se implică activ în formarea continuă a specialiștilor EECP

Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, alături de prorectorul informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, Dinu ȚURCANU, au salutat participanții la Atelierul de lucru privind asigurarea durabilității formării continue în sectorul eficienței energetice în clădirile publice (EECP).

În mesajul său, rectorul UTM a subliniat importanța problemelor abordate în cadrul  acestui eveniment, dezvoltarea capacităților fundamentale de verificare și întreținere eficientă a stării clădirilor publice, instalațiilor aferente, accesul la cele mai noi teorii, concepte, modele şi tehnici necesare pentru o gestionare eficientă și rentabilă având o conotație deosebită pentru Universitatea Tehnică a Moldovei, care tinde constant să-și diversifice oferta educațională în acest domeniu.

Participanții la atelier și-au propus să identifice acțiunile și responsabilitățile asumate pentru asigurarea bunei desfășurări a cursurilor de instruire în domeniul eficienței energetice, în context subliniindu-se contribuția deosebită a Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei – GIZ, Agenției pentru Eficiență Energetică – AEE, dar și a Direcției Formare Continuă din cadrul UTM.

Atelierul s-a dovedit a fi o platformă foarte eficientă de comunicare, întrunind specialiști de seamă în domeniu: consultanți ai proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de GIZ; reprezentanți ai AEE, în frunte cu directorul Dragoș PIDLEAC;  precum și o echipă reprezentativă a Universității Tehnice a Moldovei, constituită din decanul Facultății Urbanism și Arhitectură, conf. univ., dr. Sergiu BEJAN; decanul Facultății Energetică și Inginerie Electrică, Victor GROPA; conf. univ., dr. Ilie NUCĂ, șef Departament Inginerie Electrică, FEIE; conf. univ., dr. Nicolae MOGOREANU, Departamentul Energetică, FEIE; șef Direcție Formare Continuă, conf. univ., dr. Valentin AMARIEI, specialiști ai universității implicați în procesul de formare continuă, precum şi reprezentanți ai Centrului de Excelență în Construcții şi a Centrului de Excelență în Energetică şi Electronică.

(Visited 14 times, 1 visits today)