În perioada 24 – 29 noiembrie drd. ing. Evgheni CUTIA, lector asistent în cadrul Departamentului Inginerie Civilă și Geodezie, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, a participat la Săptămâna Internationalizării, a 6-a editie, desfășurată la Școala Națională de Inginerie din Saint-Étienne (ENISE – École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne), Universitatea de la Lyon. Evenimentul s-a desfasurat în cadrul programului ERASMUS+ pentru dezvoltarea ulterioară a programului ERASMUS+ KA1, mobilitate academică dintre ENISE și alte universități din lume, inclusiv UTM. ENISE și UTM dezvoltă o experiență frumoasă în acest sens, începând cu anul 2016.

– A fost o perioadă bogată în evenimente, spune lectorul Evgheni CUTIA, printre cele mai relevante numind conferința cu participare internațională a cadrelor didactice din diferite țări – România, Italia, Franța, Germania, Belgia, Rusia, Spania ș.a.; lecțiile publice pentru studenții din cadrul Școlii Naționale de Inginerie din Saint-Étienne; masă rotundă internațională care a abordat principalele bariere cu care se confruntă viitorii ingineri din domeniul construcțiilor.

În cadrul mobilității, drd. ing. Evgheni CUTIA a avut și frumosul prilej de a ține o lecție publică pe tema „Construcții compozite din lemn și beton”, oferindu-le participanților oportunitatea de a face un schimb de experiență în contextul provocărilor din domeniul ingineriei din diferite țări.

La eveniment au participat și studenții Facultății Geodezie, Cadastru și Construcții, care în prezent își fac studiile de master la ENISE în cadrul programului Erasmus+. Este vorba de Vasile BACALÎM, Alexei COJOCAR, Mihaela GALAJU, gr. IS-1801M, programul de master „Inginerie structurală”.

Reprezentanții noștri la Saint-Étienne exprimă sincere mulțumiri conducerii Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, în particular decanului, conf. univ., dr. Livia NISTOR-LOPATENCO, care a asigurat și facilitat colaborarea și participarea echipei FCGC în cadrul acestui program.

(Visited 25 times, 1 visits today)