- UTM - https://utm.md -

UTM are un partener important și în domeniul servicii aeriene – „Moldaeroservice”

Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, și administratorul Întreprinderii de Stat „Moldaeroservice”, Viorel Catană, au semnat, un important Acord de colaborare.


Acordul prevede, în special, atragerea atenției studenților UTM asupra domeniului de activitate al Î.S. Moldaeroservice și familiarizarea lor cu aspectele practice în domeniile comunicaţie, navigaţie și supraveghere, exploatarea şi întreţinerea tehnică a sistemelor şi mijloacelor aeronautice destinate pentru asigurarea continuităţii, exactităţii şi integrităţii serviciilor furnizate de către companie, în același scop fiind prevăzută și organizarea, desfășurarea stagiilor de practică pentru studenți. De asemenea, în discuțiile purtate, ne-am exprimat interesul reciproc, de a colabora în domeniul instruirii și perfecționării cadrelor “Școlii Tehnice de Aviație Moldaeroservice”, asigurând organizarea unui schimb reciproc de informații prin desfășurarea unor ședințe de lucru, seminare, conferințe tematice și altor evenimente de interes comun, menționând că prevederile acestui acord sunt doar un prim pas în colaborarea pe care preconizăm să o dezvoltăm și să o valorificăm în continuare.

Întreprinderea dată este unul din cel mai experimentați furnizori de servicii aeriene cu elicoptere de tip MI-2, nu numai pe teritoriul R.Moldova, dar şi după hotarele ei (Egipt, Algeria, Irak, România, Bulgaria, Turcia, Singapore, Corea de Sud). În conformitate cu Autorizaţia de Operator Aerian №001, emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova, întreprinderea efectuează următoarele operaţiuni: Zboruri de Ambulanță aeriană (Ambulance flights), zboruri de observare (Observation flights), zboruri de căutare – salvare (Search and rescue operations), zboruri de reclamă şi agrement, zboruri în folosul sectorului agrar şi silvic.

(Visited 60 times, 1 visits today)