Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidatului pentru mobilitate academică la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti, România în cadrul programului Erasmus+ KA107. Se oferă 1 bursă de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licență, domeniul 0731 Arhitectură şi Dezvoltare Teritorială (0731.1 Arhitectură şi 0731.4 Planificare Urbană şi Regională), Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II, începând cu data de 17.02.2020.

Valoarea grantului pe intreagă perioadă de mobilitate este de 2960 €, în plus vor fi acoperite cheltuieli de drum în valoare de 180 €.

Durata mobilităţii este de 3 luni + 21 zile (111 zile calendaristice).

Dosarele pot fi depuse, până la 16 decembrie 2019 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidatului la mobilitate va fi organizată în cadrul FUA.

Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidatului va fi efectuată de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează studenților ciclul I, anii II-V de studii Licență, cu frecvența la zi.

Detalii despre oferta academică:  0731.1 Arhitectură şi 0731.4 Planificare Urbană şi Regională.

 

Mai multe informații privind concurs:

Calendar concurs selecție:

04.12.2019-16.12.2019 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului.

19.12.2019 – INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1300, Decanat FUA).

19.12.2019 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare.

19.12.2019 – TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti, pentru evaluarea finală.

 

Informații suplimentare:

Coordonator Relații Internaționale FUA

Alina Ostapov

Email:  alina.ostapov@arh.utm.md  

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

(Visited 23 times, 1 visits today)