Pe data de 10 decembrie 2019, (orele 14.00, Sala Senatului UTM,1-205), va continua Conferinţa de dare de seamă şi alegeri a Comitetului sindical salariaţi al UTM cu ORDINEA DE ZI:

  1. Alegerea preşedintelui Comitetului sindical salariaţi.
  2. Alegerea Comitetului sindical salariaţi.
  3. Alegerea Comisiei de cenzori.
  4. Alegerea delegaţilor la Congresul VII al Fedraţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din R.M.

Se invită delegaţii la Conferinţă aleşi la adunările sindicale anterioare. Comitetul sindica salariaţi.

(Visited 3 times, 1 visits today)