Universitatea Tehnică a Moldovei a încheiat astăzi trei acorduri de colaborare. Noii parteneri vin din treapta învățământului vocațional-tehnic și intenționează să interacționeze pe domenii de competențe conexe, cu precădere în aria construcțiilor și ecologiei. Este vorba de IP Centrul de Excelenţă în Construcţii din Chișinău, Colegiul de Construcții din Hâncești și Colegiul de Ecologie din Chișinău.

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, însoțit de Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare; conf. univ., dr. Livia NISTOR-LOPATENCO, decan, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru; conf. univ., dr. Sergiu BEJAN, decan, Facultatea Urbanism și Arhitectură; Radu MELNIC, director CEGHID, Natalia ȘESTENCO, director-adjunct, dar și directorii celor trei colegii – Valeriu PELIVAN, Alexandru MEGHEREA și Nina NEGARA – au convenit asupra unei game extinse de activități privind orientarea profesională a absolvenților de colegiu în programele de studii din cadrul UTM, acordarea de asistență științifico-consultativă și stimularea dezvoltării performanțelor tinerilor în domeniul ingineresc.

Acordurile de colaborare stipulează armonizarea programelor de studii la specialitățile comune, vizitarea de către elevii colegiilor a facultăților și centrelor de excelență ale UTM, participarea lor la ore de laborator și master-classuri alături de studenții UTM, la acțiuni de orientare profesională și de diseminare a ofertei educaționale a UTM; fiind prevăzute și activități de formare continuă pentru profesorii colegiilor în cadrul Centrului de formare continuă a UTM, precum și alte activități în scopul promovării învățământului ingineresc în mediul tineretului studios.

(Visited 4 times, 1 visits today)