În data de 29 noiembrie 2019, studenții Programului de studiu Drept, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, UTM,  au efectuat o vizită de studiu la Ministerului Afacerilor Interne al RM.

Vizita se înscrie în programul activităților de informare organizate de către specialiștii-practicienii din cadrul Programului de studiu Drept, în particular, cu suportul dlui Vladislav COJUHARI, colonel, șef Direcție Politici de prevenire și combatere a criminalității.

Însoțiți de conf. univ., dr. Ina BOSTAN, conf. univ., dr. Viorica URSU și lect. univ. Natalia CHIRIAC, studenții au fost familiarizați cu structura, activitatea și rolul MAI ca organ al ocrotirii normelor de drept, activitățile curente în asigurarea, menținerea și restabilirea ordinii publice, în combaterea criminalității, dar și posibilitățile de angajare a viitorilor juriști în câmpul muncii.

(Visited 28 times, 1 visits today)