Drd. ing. Vadim Țurcan, colaborator al Departamentului Inginerie Civilă și Geodezie din cadrul Facultății Construcții, Cadastru și Geodezie, a participat la cea de-a 56-a întâlnire a CEN/TC 250 |Eurocoduri structurale| desfășurată la finele lunii noiembrie, la Londra, în Regatul Unit al Marii Britanii.

Comitetul European pentru Standardizare (CEN) este o structură a Uniunii Europene, care stabilește norme pentru bunuri, servicii și lucrări. Republica Moldova a participat pentru prima dată în calitate de observator în contextul Acordului de Asociere semnat între Republica Moldova și Uniunea Europeană și adoptării normelor europene de construcție.

La cea de-a 56 întâlnire în agendă au fost incluse discuții cu privire la noua generație de Eurocoduri ce urmează a fi adoptate de către Uniunea Europeană. Printre principalele dezbateri între participanți a fost adoptarea unui nou interval al indicelui de fiabilitate, ce ar da posibilitate țărilor să-și calibreze coeficienții parțiale de siguranță.

Președintele CEN/TC250, Steve Denton, a invitat Republica Moldova să depună aplicație pentru calitatea de membru al CEN/TC250 cu drept de vot. Totodată acesta a apreciat contribuția Republicii Moldova în adoptarea și implementarea normativelor Eurocod, ca standarde de țară în domeniul proiectării construcțiilor.

Totodată, colaboratorul UTM a stabilit relații de parteneriat cu Join Research Center (JRC), care este un centru comun pentru cercetare al Comisiei Europene. Reprezentanții JRC și-au exprimat intenția de a desfășura o școală de vară pentru țările balcanice în domeniul de proiectare a structurilor conform normativelor europene în vara anului 2020 în colaborare cu Universitatea Tehnică a Moldovei.

Acțiunea a fost realizată în cadrul proiectului „Implementation of the Eurocodes in the Republic of Moldova” finanțat de Agenția de Dezvoltare din Republica Cehă.

(Visited 10 times, 1 visits today)