În dimineața zilei de 28 noiembrie 2019, Serghei Andronic, prorector studii, Larisa Bugaian, prorector probleme financiare și relații internaționale, Carolina Timco, șef Serviciu relații internaționale și Rodica Siminiuc, șef Direcție doctorat și postdoctorat au avut o întrevedere cu reprezentanții companiei IAW: Walter Erchinger, Dmitru Calugari, Sandu Tocan, Constantin Ababii și Nicoleta Stăvilă.

În cadrul ședinței au fost discutate prevederile convenției de colaborare în domeniul pregătirii cadrelor inginerești, în special studenții ce urmează studii de Masterat. Walter Erchinger, directorul Consiliului de conducere a IAW, și-a exprimat speranța unei viitoare colaborări fructuoase, menționând calitatea înaltă a pregătirii studenților formați în cadrul UTM. Convenția se referă la organizarea stagiilor de practică pentru studenții masteranzi, în cadrul întreprinderilor de specialitate din Germania.

În același timp, Dl Erchinger și-a exprimat interesul în extinderea colaborării cu UTM, atât la nivel de studii de Licență, precum și de Doctorat. Dl Andronic și dna Bugaian au salutat inițiativa, menționând că pentru a realiza acest deziderat este necesar de stabilit care sunt așteptările și necesitățile companiilor din Germania, condițiile de petrecere a stagiilor practice și de cercetare, precum și gradul de racordare la direcțiile de cercetare ale Școlilor doctorale. Părțile au convenit de a discuta pe viitor aceste aspecte, astfel ca interesele tuturor părților să fie realizate.

(Visited 18 times, 1 visits today)