În data de 27 noiembrie, la Moscova, în cadrul Universităţii Naționale de Știință și Tehnologie – „MISiS”, prima universitate din Rusia care a primit statutul de Universitate Națională de Știință și Tehnologie, s-a desfăşurat şedinţa Consiliului Public, organizată cu participarea Asociaţiei Universităţilor Tehnice din ţările CSI, abordând subiecte importante în epoca tehnologiilor: Ingineria și domenii prioritare de cooperare a instituţiilor de învăţământ superior.

Evenimentul a debutat cu un mesaj de salut rostit de Alevtina Chernikova, rectoră NUST „MISiS”, președintă a Consiliului Public al statelor membre CSI pe lângă NUST „MISiS”, care a menţionat că în prezent, datorită dezvoltării dinamice a industriilor și tehnologiilor informaționale, calificarea inginerească devine baza creaţiei tehnice.

Chernikova a prezentat proiectele implementate de MISiS în domeniile inginerești, procesele creative organizate de FabLab, dar și activitățile pe care le realizează universitatea în domeniul cercetării. Aceasta s-a referit la faptul că în condițiile actuale de schimbări rapide în toate domeniile, universitățile trebuie să ofere studii de calitate, adaptate la prezent, pentru a le oferi tinerilor posibilitatea de a se încadra mai ușor pe piața muncii. Este important să ne ajustăm oferta educaţională şi programele de studiu la cerinţele pieţei muncii.

Universitatea Tehnică a Moldovei este unica instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova prezentă la acest forum, reprezentată de Dinu Ţurcanu, prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare. D-sa a menţionat că prioritățile sistemului de educație contemporană sunt de neimaginat fără formarea competențelor inginerești și digitale. Chiar dacă suntem o țară mică, trebuie să ținem cadența, să dezvoltăm știința și să fim foarte creativi și inventivi, UTM fiind un frumos exemplu în acest sens, menționând numeroasele premii obținute de universitate în expoziția INFOINVENT-2019, desfășurată recent în Moldova, dar și la alte foruri internaționale.

Prorectorul UTM a reconfirmat faptul că o societate modernă are nevoie de inovație, de atitudine dedicată și privilegiată față de cei care creează viitorul, iar viitorul arată luminos atunci când cei care creează dispun de condiții preferențiale și pot crea produse originale și performante aici, în Republica Moldova. În acest sens a fost menţionat aportul donatorilor externi USAID și Guvernului Suediei, dar şi al Asociaţiei Naționale a Companiilor din domeniul TIC (ATIC) în crearea Centrului de Excelenţă şi Instruire TIC Tekwill – o platformă concepută să creeze o atmosferă inedită pentru pasionații de creație și inovație, Fab Lab Chișinău, unul dintre cele mai mari ateliere de prototipare și producție din Europa de Est, Centrului ZipHouse etc.

De asemenea, a fost punctat aportul Ministerului Economiei şi Infrastructurii, prin promovarea legislației favorizante pentru creativitatea digitală, în mod special, Legea cu privire la parcurile IT, care include și componenta de creativitate digitală, dar și cea de cercetare-dezvoltare în general. Prezenţi la eveniment, numeroşi rectori şi prorectori ai universităţilor tehnice din statele membre CSI, dar și peste 10 ambasadori ai misiunilor diplomatice au salutat inițiativele prezentate de dl prorector, Dinu Ţurcanu, exprimând speranța intensificării colaborării dinte UTM și Consiliului Public al statelor membre CSI pe lângă NUST „MISiS”.

(Visited 7 times, 1 visits today)