Astăzi, 27 noiembrie 2019, studenții și cadrele didactice ale Facultății Textile și Poligrafie au beneficiat de o prelegere ținută de către dl Serghei Moisei, specialist coordonator în Direcția promovare și relații externe, AGEPI, vizita având loc ca răspuns la invitația decanului FTP, conf. univ., dr. Valentina BULGARU.

Tematica prelegerii a vizat Protecția juridică a proprietății intelectuale, în cadrul căreia au fost abordate subiecte privind protecția juridică a invențiilor, mărcilor comerciale, desenelor și modelelor industriale; dreptul de autor; falsificarea şi contrafacerea produselor; transmiterea dreptului de proprietate intelectuală etc.

Subiectele discutate au prezentat un viu interes în rândul studenților, antrenându-se în discuții tematice, moderate direct de către invitat.

Expertul în protecția juridică a proprietății intelectuale, Serghei Moisei, a adus numeroase argumente și soluții de  valorificare de către studenți a creațiilor proprii, îndemnându-i să apeleze la serviciile Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), care pentru studenți sunt oferite gratuit.

(Visited 3 times, 1 visits today)