O expoziție personală de pictură cu genericul „Rapsodia expresivității” a artistului plastic Victoria ROCACIUC, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar în cadrul Departamentului Urbanism și Design Urban, Facultatea Urbanism și Arhitectură, cercetător științific superior la Institutul Patrimoniului Cultural al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a fost inaugurată, ieri, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

Timp de aproape un sfert de secol a organizat 15 expoziții personale în diverse instituții publice din Chișinău: Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Casa-muzeu „A. Pușkin” etc. Iar prin aceasta de față, a 16-a, revine, cum s-ar spune, la rădăcini, acum peste două decenii, tot aici, în spațiul Bibliotecii Naționale, având loc întâia sa expoziție, în care și-a confirmat vocația de pictor. Și acum revine cu 34 de lucrări realizate în ultimii ani, completând expunerea de picturi cu o seamă de publicaţii ştiinţifice, articole de popularizare şi promovare a artelor plastice, texte consacrate operei unor maeştri consacraţi, dar şi a celor aflaţi la început de cale. O expoziție-oglindă, în care se reflectă pe cât de frumoasă și sensibilă firea artistică, pe atât de profundă și migăloasă, dar la fel de creativă și prolifică, verva de cercetătoare a autoarei. A avut și un public admirator pe măsură: numeroși studenți, tineri pasionați de domeniul artelor, dar și personalități de vază în domeniu.

Prezent la eveniment, directorul Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, Vasile Malanețchi, redactor-șef al revistei „Atelier”, a remarcat: „Îmi aduc aminte primele cronici publicate de Victoria Rocaciuc în revista „Atelier”. Apreciabilă perseverența de care a dat dovadă. Astăzi stăpânește câteva domenii: arta plastică, profesoratul și capacitatea de a face știință și studii aplicate. Stăpânește un imens material în arta plastică din acest spațiu”.

Directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei, Tudor Zbârnea, a subliniat că „Victoria Rocaciuc este aparent timidă și caldă. Aceasta însă nu se manifestă și în pictura sa. Este foarte dinamică și diversă în ceea ce face. Pentru mine personal, se află în zona abstracției lirice și a realismului asociativ, acolo unde imaginea se construiește spontan, având însă un contur clar, definit”.

Mândru pentru prestația protagonistei evenimentului, directorul Institutului Patrimoniului Cultural al MECC, Victor Ghilaș, a afirmat că Victoria Rocaciuc lucrează în cadrul secției arte vizuale și îmbină foarte reușit activitatea de creație cu cea științifică. „Este o nouă izbândă, această expoziție. Ne bucurăm pentru colega noastră și am venit să o susținem la acest eveniment cultural”.

Victoria Rocaciuc este originară din Cernăuți, Ucraina. Absolventă a Școlii de Arte Plastice „A. Şciusev” (1992), a Colegiului Republican de Arte Plastice „A. Plămădeală”, specialitatea pictor-pedagog (1997), Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Moldova, specialitatea artist plastic, pictor, profesor (2002), a AȘM, Institutul Studiul Artelor – doctorat (cond.: Tudor Stavilă) (2005) și a Şcolii de Design, UTM (2010). Autoare a peste 100 de publicații științifice și de popularizare a artelor plastice moldovenești, editate în țară și peste hotare, între care monografia „Artele plastice din RM în contextul sociocultural al anilor 1940-2000”, texte introductive pentru pliante, albume, cataloage de expoziții de artă plastică. În prezent, este preocupată de studierea aspectelor narative și simbolice în arta graficii de carte. Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din RM, secția „Pictură”, membru al Asociației Internaționale a Criticilor din Federația Rusă, laureată a Premiului municipal pentru tineret în domeniul artelor plastice și a Premiului AȘM pentru rezultatele excelente obținute. Lucrările sale se află în colecții publice și particulare în RM și străinătate.

Expoziția va fi deschisă timp de trei luni.

(Visited 39 times, 1 visits today)