Conferința națională „Guvernare eficientă și viabilă a instituțiilor de învățământ profesional tehnic”

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în parteneriat cu Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), KulturKontakt Austria și cu suportul financiar al Liechtenstein Development Service (LED) organizează Conferința națională „Guvernare eficientă și viabilă a instituțiilor de învățământ profesional tehnic”.

Conferința își propune să stabilească conexiuni antreprenoriale între predare/învățare, generarea de venituri și viabilitatea instituțională a instituțiilor de învățământ profesional-tehnic din Republica Moldova. În acest sens, potrivit ministrului Educației, Culturii și Cercetării, Corneliu Popovici, „MECC va continua politica de deschidere față de interesele mediului economic, pentru care se pregătesc cadre calificate. În același timp, elevilor din cadrul IPT le va fi asigurată o formare profesională de calitate pentru o integrare profesională reușită în câmpul muncii.”

În context, șefa Direcției Managementul Resurselor din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, Daniela Pojar, expert CEDA, delegată la solicitarea MECC să disemineze cele mai bune practici ale UTM în domeniul implementării autonomiei financiare, a comunicat despre activitatea financiar-economică și sistemul de management al instituțiilor de învățământ profesional-tehnic în procesul de tranziție la regimul de autogestiune financiar-economică.

Agenda evenimentului include diverse comunicări la subiect, cum ar fi: Autogestiunea financiar-economică a instituțiilor de învățământ profesional tehnic; Capacitatea IIPT de a planifica și implementa activități antreprenoriale din perspectiva autogestiunii financiar economice; Consolidarea spiritului de inițiativa și a competențelor antreprenoriale etc., dar și 5 ateliere practice: Integrarea absolvenților din învățământul profesional tehnic în câmpul muncii şi menţinerea lor la locul de muncă; Centrele de excelenţă: O nouă etapă în dezvoltare – Programe de formare continuă (domenii, calitate, reglementări); Activitățile antreprenoriale – principalele provocări și soluții; Trecerea la autogestiune financiar-economică – analiza situației la zi și oportunitățile pentru viitor. Formula de finanţare, statele de personal, posibilități de optimizare și Asigurarea sinergiei dintre proiectele din domeniul învățământului profesional tehnic.

Evenimentul are loc pe 21-22 noiembrie, la Palatul Republicii, Chișinău.

(Visited 36 times, 1 visits today)