Vineri, 13 decembrie 2019, ora 14.00 în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil ad-hoc (stabilit de ANACEC prin decizia Nr. 21 din 23 martie 2018), în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: bd. Dacia nr.39, bl.9 de studii, aud. 9-224, va fi examinată teza de doctor în Arhitectură a d-nei OLEINIC Svetlana cu tema: „Procedee compozițional-artistice in arhitectura clidirilor administrative moderne din orașul Chișinău” specialitatea 212.01. Arhitectura clădirilor şi edificiilor.

Conducător ştiinţific: dr. în studiul artelor, cercetător ştiinţific coordonator, IPC, MECC, RM, NESTEROV Tamara

Secretar științific: dr. în studiul artelor și culturologie MUNTEANU Angela

(tel. +373 79 044 112)

Contacte: telefon Departament Arhitectură, FUA, UTM +373 22 77 38 30

(Visited 40 times, 1 visits today)