În perioada 11-16 noiembrie 2019 aulele și laboratoarele Facultății Tehnologia Alimentelor și-au deschis ușile pentru perfecționarea unei noi serii de experți degustători în produse vinicole. După o experiență cu tradiție în perfecționarea specialiștilor din Belarus și China, de astă dată și-a manifestat interesul pentru arta degustării vinurilor o echipă din 6 specialiști de marcă din România, care dețin și statutul de titulari la Facultatea Alimentație și Turism a Universității TRANSILVANIA din Brașov.

– A fost o mare onoare pentru noi să avem în calitate de formabili șase specialiști notorii în domeniul vinificației de peste Prut, care mențin concomitent și legământul cu catedra universitară, împărtășind tinerilor studioși secretele și virtuțile vinificației, ne-a spus cu entuziasm prof. univ., dr. Anatol BĂLĂNUȚĂ. Cele 75 de ore de studiu prevăzute în programul cursului adeseori au depășit formatul strict de prelegeri, transformându-se într-un dialog de la specialist la specialist, de la profesor la profesor, iar timpul s-a scurs necruțător de repede.

Chiar dacă a fost pentru prima dată când și-au dat întâlnire în cadrul unor cursuri de perfecționare, întrevederea acestor colegi de breaslă în domeniul profesional, dar și didactic nu e întâia. Prof., dr. ing. Vasile PĂDUREANU, de exemplu, spune că revederea de peste ani cu această facultate s-a lăsat cu surprize, una dintre care este sala modernă de degustare – un laborator profesionist, cu dotarea corespunzătoare pentru prezentarea și degustarea băuturilor. Va căuta să le trezească interesul de a cunoaște tradiția din Republica Moldova și implicit de la această facultate și studenților săi, cărora le predă un curs de vinificație – la ciclul licență, și unul de prezentare și degustare a băuturilor – la master.

A fost o revedere mult așteptată și pentru conf., dr. ing. Mirabela Ioana LUPU. Inițial a vizitat FTA în cadrul unui un stagiu post-doctoral, iar cursurile de perfecționare care au readus-o aici îi vor îmbogăți paleta experienței profesionale pe care o va împărtăși studenților în cadrul disciplinelor de analiză a produselor alimentare – la ciclul licență și de tehnici moderne de control a produselor alimentare – la ciclul master, în cadrul cărora analizează produsele începând de la materia primă până la produsul finit.

Pe urmele sale a venit la FTA și drd. ing. Alina MAIER, care în luna februarie a.c. efectua un stagiu științific în Laboratorul de analiză senzorială din cadrul Departamentului Oenologie și Chimie. Partea de analiză senzorială pe care a studiat-o aici va întregi un capitol important în teza sa de doctorat, asupra căreia lucrează în prezent. Sub îndrumarea profesorului UTB Vasile PĂDUREANU – un mare specialist în vinuri, își axează cercetările pe optimizarea tehnologiei cu ajutorul tratamentului cu ultrasunet a vinului. A ales să urmeze la noi acel stagiu, știind că aici există spectrometre ultraperformante, cu ajutorul cărora, la diferite lungimi de undă, se pot citi diverși componenți, în cazul dat – ai vinurilor roșii, dar și ai mustului, strugurilor, oferind posibilități de a cerceta și mecanismele de formare a diferitelor grupe de substanțe, care influențează calitatea finală a vinului – substanțe care ameliorează calitatea, o îmbogățesc, conferă arome, consistență și corpolență vinului. De astă dată a revenit la FTA nu doar cu interesul studiului, dar și dintr-un îndemn al inimii.

Pentru conf., dr. ing. Cristina Maria CANJA acest curs reprezintă o combinație de pasiune și meserie, pentru că în norma de bază la facultate are un curs de tehnologii generale în industria alimentară, în cadrul căruia abordează și subiectul băuturilor alcoolice, în special a vinului. Iar pentru a putea să le transmită studenților partea de analiză senzorială, a găsit util acest curs, la recomandarea colegilor care au mai vizitat FTA.

Dr. ing. Adrian MĂZĂREL, cadru didactic asociat în cadrul aceleiași facultăți a UTB, predă discipline specifice turismului, agroturismului, dar și merceologia alimentară, arta culinară și gastronomia internațională – în programul de master. Consideră că acest curs de degustător îl va ajuta foarte mult în a-și consolida cunoștințele de bază în domeniul băuturilor alcoolice – vinurilor, spumantelor și mai cu seamă să știe cum să le asocieze și vizavi de preparatele culinare.

Cel de-al șaselea membru al echipei UTB este dr. Dorin Valter ENACHE, cadru didactic titular, șef lucrări, directorul Direcției Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA), care predă un curs de mare actualitate: frauda alimentară.

Profesorii brașoveni au spus că au acumulat în cadrul acestui curs experiențe inedite. Au început cu un curs introductiv despre analiza senzorială, despre metodele care se aplică în timpul analizei senzoriale, au luat cunoștință de întreaga paletă de arome care pot fi întâlnite în vinuri și în băuturile alcoolice, au studiat o serie de tipuri de vinuri pentru a putea distinge gradul de sensibilitate și a descoperi dintr-o multitudine vinurile care sunt la fel, după care au intrat în fiecare categorie: vinuri liniștite albe, vinuri roșii, vinuri care se folosesc în momente speciale, dar și în viața cotidiană, pe care le-au descoperit în cadrul vizitelor la renumitele crame de la Mileștii Mici, Cricova, Bardar, Ialoveni, dar și la Centrul de Verificare a Calității – o experiență care i-a îmbogățit din punct de vedere profesional.

Venind de la catedra unei facultăți specializate în alimentație și turism, profesorii UTB s-au arătat impresionați de nivelul de dezvoltare a oenoturismului, domeniu în care au ce învăța de la colegii lor din Moldova, care, în opinia lor, beneficiază  de o infrastructură mult mai dezvoltată și au ținut să adreseze sincere mulțumiri pentru profesionalism și ospitalitate profesorilor pe care i-au cunoscut în cadrul acestui curs: prof. univ., dr. Anatol BĂLĂNUȚĂ, conf. univ., dr. Grigore MUSTEAȚĂ, prof. univ., dr. hab. Rodica STURZA, Elizavetei BREAHNĂ, expert în vinificație al Oficiului Național al Viei și Vinului, dar și decanului FTA, conf. univ., dr. Veaceslav REȘITCA, și conf. univ., dr. Valentin AMARIEI, șef Centru Formare Continuă, UTM.

(Visited 31 times, 1 visits today)