Implementarea Eurocodurilor în Republica Moldova

Implicarea colaboratorilor Departamentului Inginerie Civilă și Geodezie din cadrul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, Vadim ȚURCAN și Evgheni CUTIA, în proiectul internațional „Implementarea Eurocodurilor în Republica Moldova”, finanțat de Agenția de Dezvoltare din Republica Cehă, Institutul de Standardizare, Metrologie și Testare din Republica Cehă și Ministerul Economiei și Infrastructurii al RM, și-a găsit continuare în participarea domniilor lor la seminarul „Implementarea și aplicarea Eurocodurilor în Republica Moldova”, desfășurat pe 13 noiembrie 2019.

Seminarul a constituit un bun prilej pentru a efectua un eficient schimb de opinii și experiență cu personalități  importante în domeniu, cum ar fi Svetlana DOGOTARU, secretar de stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii; Jana MARKOVA, Universitatea Tehnică din Praga; Eugenia ROMAN, Institutul de Standardizare din Moldova; Lubomir KLEIM, director Institutul de Cercetări în Construcții din Praga; Ivan PRACHAR, expert în riscul seismic, Republica Cehă; Klára POPANDICOVA și Jindra KAFKOVÁ, Institutul de Standardizare, Metrologie și Testare din Republica Cehă.

În cadrul seminarului, reprezentanții noștri și-au expus viziunile asupra implementării în țara noastră a unor Eurocoduri anume, abordând diverse aspecte ale acestora. În prezentarea „Aplicarea Eurocodului 1 în Republica Moldova”, drd. ing. Vadim ȚURCAN a accentuat necesitatea adoptării și implementării standardelor europene în domeniul construcțiilor. Totodată, d-sa a accentuat asigurarea unui nivel de fiabilitate mai ridicat în normativele europene, decât în normativele naționale.

La rândul său,  drd. ing. Evgheni CUTIA s-a referit la „Aplicarea Eurocodului 8 în Republica Moldova”, prezentând principiile de proiectare pentru acțiunile seismice conform Eurocodului 8 și foia de parcurs pentru elaborarea hărții de zonare după accelerația terenului a Republicii Moldova.

Totodată, colaboratorii Departamentului Inginerie Civilă și Geodezie din cadrul FCGC-UTM au participat la negocierile cu reprezentanții Institutului de Standardizare, Metrologie și Testare din Republica Cehă privind extinderea proiectului internațional în vederea completării adoptării Eurocodului 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur și Eurocodului 7: Proiectarea geotehnică.

(Visited 48 times, 1 visits today)