FEIE: vizita coordonatorului Rețelei de mobilitate CEEPUS

În perioada 10-13 noiembrie 2019 la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică s-a aflat în vizită, reprezentanta Universității Tehnice din Sofia, Bulgaria, prof.  Galia MARINOVA, coordonatorul rețelei CEEPUS CIII-BG-1103-01-1617 „Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management”.

Programul  CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) reprezintă o rețea universitară de mobilități cu tradiție în spațiul central european care finanțează mobilități ale studenților și cadrelor didactice. Specific pentru CEEPUS este faptul că bursele sunt acordate de către țara gazdă a mobilității (se stabilesc prin lege la nivelul național), iar toată corespondența și raportarea se realizează online.

Rețeaua CIII-BG-1103-01-1617 include 25 de universități din toate cele 16 state membre CEEPUS și cuprinde o arie vastă legată de  modelarea, simularea, proiectarea asistată de calculator în inginerie și management. Responsabil de organizarea mobilității prof. Galia MARINOVA a fost desemnat conf. univ., dr. Ilie NUCA, sef Departament Inginerie Electrică, coordonatorul local al rețelei. Programul mobilității a inclus coorodnarea activităților de realizare a  proiectului, predarea orelor pentru studenții FEIE (modelarea circutelor și sistemelor, modelarea și optimizarea rețelelor inteligente), schimb de experiență  și oportunitățile de dezvoltare a relațiilor academice dintre universitățile noastre.

La întrunirea cu studenții și profesorii  FEIE prof. Galia MARINOVA a prezentat informații privind organizarea proceselor de studii și cele aferente la Universitatea Tehnică din Sofia, dar și oportunitățile de mobilitate oferite de către programul de mobilitate CEEPUS. Au fost abordate posibilitățile de colaborare cu facultatea similiară de la UT Sofia atât în plan academic, cât și științific pe probleme comune ale domeniului. Aceleași  probleme au fost abordate și în stuff-ul Facultății Electronică și Telecomunicații.

În cadrul întâlnirii cu prorectorul UTM pentru probleme financiare și relații internaționale, prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, și șefa Serviciului Relații Internaționale, conf. univ., dr. Carolina TIMCO, au fost identificate o serie de preocupări comune, inclusiv oportunitatea semnării unui acord de colaborare referitor la schimbul de studenți și  cadre didactice, activități de predare și de cercetare, colaborarea în cadrul activităților științifice și academice, respectiv, schimbul de informații, materiale didactice și științifice.

Oaspetele nostru a avut posibilitatea să viziteze laboratoarele faculțăților FEIE și FET, Centrul de excelență Tekwill și Centrul ingineresc FabLab, Parcul UTM și a avut parte de un extins program social-cultural.

Buna desfășurare  a acestei vizite la UTM nu ar fi fost posibilă fără aportul personal al dnei Corina GUȚU-CHETRUȘCA și a dlui Iurie NUCA, responsabili relații internaționale la FEIE și Departamentul Inginerie Electrică.

Vizita prof. Galia MARINOVA în cadrul programului de mobilitate CEEPUS a deschis noi oportunități de colaborare dintre UTM și UT Sofia, inclusiv prin programele de mobilitate ERASMUS+ și de cercetare Orizont 2020.

(Visited 17 times, 1 visits today)