În ședința solemnă a membrilor Academiei de Științe a Moldovei şi a comunităţii ştiinţifice din R. Moldova dedicată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, președintele AȘM, acad. Ion TIGHINEANU, adresând un mesaj de felicitare celor care și-au dedicat întreaga viață cercetării, au făcut istorie în domniile științifice, au creat școli științifice, au îndrumat și crescut cadre înalt calificate care fac cinste comunității științifice și întregii țări, a făcut și o trecere în revistă a principalelor rezultate obținute în sfera științei și inovării.

În context, în cadrul ceremoniei de înmânare a premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate valoroase obţinute în domeniul ştiinţelor vieţii, ştiinţelor exacte şi inginereşti, Premiul AȘM pentru tineri cercetători „Boris Melnic” (în domeniul științelor vieții, științelor exacte și inginerești) a revenit  Eugeniei COVALIOV, doctor în științe tehnice la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Alimentație și Nutriție, pentru realizări științifice de valoare obținute în anul 2018, între care și ciclul din peste 20 de lucrări științifice cu genericul comun „Modificările biochimice și tehnologice ale nucilor pe parcursul prelucrării și păstrării”, care întregesc o valoroasă cercetare științifică  interdisciplinară, limitrofă între tehnologia și biochimia produselor alimentare.

Printre cele mai relevante rezultate obținute de către tânăra cercetătoare se evidențiază analiza multiaspectuală a modificărilor biochimice ale nucilor pe parcursul păstrării și a celor ce intervin în urma tratamentelor tehnologice; procesele  sorbție  a  umidității  în  cantități  relativ mici  care influențează dominant asupra reacțiilor de oxidare a acizilor grași polinesaturați în textura miezului de nucă; elaborarea şi optimizarea procedeelor de decojire de pericarp şi de albire a cojii nucilor;  dar și o seamă de elaborări tehnologice destinate procesării miezului de nucă cu obţinerea unor produse noi de tipul emulsiilor ulei/apă.

Sincere felicitări tinerei noastre cercetătoare Eugenia COVALIOV cu ocazia importantului și onorabilului titlu de Laureat al Premiului AȘM „Boris Melnic”! Suntem mândri de originalitatea şi importanța rezultatelor obținute și îi dorim aceeași vervă și abnegație în continuare pe tărâmul științei și inovării!

(Visited 16 times, 1 visits today)