Institutul de Standardizare din Moldova a inițiat campania de informare „Educație în standardizare”, scopul fiind de a le oferi studenților o imagine a ceea ce reprezintă standardele și care sunt beneficiile acestora pentru sectorul public, autoritățile de reglementare, sectorul privat și societate. În rol de speaker am avut-o pe Nadia BORTĂ, specialist digital media al ISM, care a întrunit peste 50 de studenți de la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru și Facultatea Urbanism și Arhitectură în cea de-a VI-a sesiune informativă.

Reprezentanta ISM a dat o definiție laconică standardelor: acestea sunt sinonime cu calitatea, specificând menirea acestora: în mediul înconjurător minimizează impactul nostru asupra planetei; standardele de calitate reduc erorile; de terminologie – asigură înțelegerea reciprocă între oameni; de securitate – păstrează informațiile noastre în siguranță, de accesibilitate – asigură luarea în considerare a nevoilor tuturor. S-a referit și la tipurile de standarde: internaționale – ISO, IEC, regionale – GOST, EN, naționale – SM, DIN, COST R, ce reprezintă comitetele tehnice (organisme care elaborează standardele) și ce fel de sisteme de management există: în domeniul calității (ISO 9001), securitatea informației (ISO 27001), anti-mită (ISO 37001), sănătate și securitate ocupațională (ISO 45001), siguranța alimentelor (ISO 22000), de mediu (ISO 14001). Și a subliniat beneficiile standardelor: contribuie la reducerea costurilor de producție și realizarea de economii; sporesc competitivitatea; facilitează deschiderea noilor piețe de desfacere pentru produsele și serviciile întreprinderii; asigură implementarea în cadrul întreprinderii a celor mai bune practici internaționale; facilitează obținerea unei imagini coerente în fața consumatorilor și sporirea încrederii acestora prin îmbunătățirea calității produselor și serviciilor, ceea ce condiționează creștere volumului vânzărilor; contribuie la recunoașterea și consolidarea întreprinderii la nivel național și internațional; ajută la dezvoltarea și prosperarea întreprinderii.

Având în față viitori constructori și geodezi, moderatoarea a făcut o incursiune în componenta eurocodurilor, menționând că acestea reprezintă standarde europene pentru proiectarea structurilor – mijloace de demonstrare a conformității construcțiilor și lucrărilor inginerești cu cerințele UE; specificații tehnice armonizate pentru produsele de construcții (standarde europene (EN) și Agremente tehnice Europene (ETA)). Printre oportunități a subliniat metode de proiectare comune pentru a îndeplini cerințele specificate pentru rezistență mecanică, stabilitate și rezistență la foc, inclusiv aspecte de durabilitate și economie; facilitarea schimbului de servicii în construcții; a comercializării și utilizării componentelor structurale și a truselor, materialelor și produselor componente, ale căror proprietăți intră în calculele de proiectare; asigurarea unei baze comune de cercetare-dezvoltare în sectorul construcțiilor; pregătirea de instrumente și programe software comune; creșterea competitivității firmelor europene de construcții civile, antreprenori, proiectanți și producători de produse în activitățile lor la nivel mondial. În ceea ce privește principiile de securitate, eurocodurile stabilesc că aceasta este prerogativa statelor-membre ale UE, lăsând flexibili anumiți parametri pentru a fi stabiliți de autoritățile naționale, în funcție de condițiile specifice poziției geografice a fiecărui stat: acțiuni seismice, viteza vântului, variații de temperatură etc.

Studenții au aflat că în baza de date a ISM există 31119 standarde moldovenești, 25106 standarde europene adoptate ca moldovenești, 3327 standarde internaționale adoptate ca moldovenești. De asemenea, li s-au oferit mai multe surse media de informare: pagina web a ISM – www.standard.md, catalogul standardelor – www.shop.standard.md,  fondul național de standarde – www.estandard.md, dar și pagini FB: a ISM – www.facebook.com/standardizare/, a Buletinului de Standardizare – www.facebook.com/buletinuldestandardizare/ etc. Dat fiind că în curricula de la majoritatea specialităților din cadrul FCGC, cum ar fi, de exemplu, „Construcții industriale și civile”, „Geodezie, topografie și cartografie” etc., cu excepția specialității „Drept”, includ discipline de studiu privind standardizarea – în cazul dat, „Standardizare și metrologie”, ISM a oferit și un „Suport de curs” pentru biblioteca FCGC – o  lucrare metodico-didactică necesară atât studenților, cât și profesorilor, în care se reflectă aspecte importante începând cu istoria standardizării și finalizând cu beneficiile utilizării standardelor.

Tematica campaniei a suscitat atât interesul masiv al studenților, cât și al profesorilor, în sală fiind prezenți lect. univ., dr. Ion CREȚU, șef program studii de licență „Construcții industriale și civile”, Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie; lect. univ. Maria-Liliana MARIAN, șef program „Inginerie și management în construcții”; lect. univ. Irina BULAT, șef program „Evaluarea și dezvoltarea imobilului”, Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului, FCGC; conf. univ., dr. Valentina PÂNTEA, Departamentul Fizica, FET.

Subliniind importanța acestei campanii de informare, conf. univ., dr. Livia NICTOR-LOPATENCO, decan FCGC, a menționat că, începând cu anul 2020, în RM urmează a fi implementate standarde europene în construcții – eurocodurile. În acest context, la FCGC se lucrează asupra unui program de formare continuă „Implementarea EUROCOD-urilor în RM” pentru specialiștii cu vechime de muncă în domeniul construcțiilor. Pe plan național, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, cu suportul Agenției Cehe pentru Dezvoltare, colaborează activ în vederea susținerii procesului de implementare în țara noastră a standardelor europene și eurocodurilor pentru lucrări de construcții şi produse structurale de construcții, cu relevanţă în spațiul economic european.

(Visited 32 times, 1 visits today)