Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea din Malta, în cadrul programului Erasmus+.

Se oferă 2 burse de mobilitate pentru personalul didactic al Departamentului Arhitectură, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2019–2020.

Stagiul reprezintă 7 zile de predare/teaching în limba engleză.

Detalii despre oferta academică, domeniu: ARHITECTURĂ.

Dosarele pot fi depuse, până la  09.12.2019 inclusiv, la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul FUA.

Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

 

Calendar concurs selecție:

13.11.2019-09.12.2019 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

12.12.2019 – INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1400, Decanat FUA)

12.12.2019 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

12.12.2019 – TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea din Malta pentru evaluarea finală

 

Mai multe informații privind concurs:

 

Informații suplimentare:

Coordonator relații internaționale FUA

Alina Ostapov, lect. univ.

Email:  alina.ostapov@arh.utm.md  

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM:

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

(Visited 29 times, 1 visits today)