„Probleme actuale de dreptul afacerilor” este o primă conferință dedicată problemelor practice în domeniul dreptului afacerilor desfășurată, pe 8 noiembrie, în Republica Moldova, la Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din R. Moldova.

Reprezentând o platformă de comunicare între profesioniștii în domeniu pe subiecte de maxim interes pentru practica dreptului afacerilor, cum ar fi, în special, probleme practice, abordări și soluții juridice creative, descrierea factorilor juridici și extra-juridici relevanți pentru procesul decizional corporativ, conferința a suscitat și interesul profesorilor-specialiști în domeniu din cadrul Departamentului Drept al Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru – conf. univ., dr., avocat Ina BOSTAN și conf. univ., dr., avocat Viorica URSU.

D-lor au menționat că apreciază schimbul de opinii și de experiență pe care l-au acumulat din discursurile și dezbaterile pe marginea acestora inițiate de specialiști notorii în dreptul autohton: Oleg EFRIM, Managing Partner EFRIM ROŞCA & Asociații – despre (re)construcția dreptului corporativ în Moldova: inception; Roger GLADEI, Managing Partner GLADEI ȘI PARTENERII – creanțe garantate în procesul de insolvabilitate: status quo vadis; Viorica BEJAN, director Departament juridic, Banca Națională a Moldovei – guvernarea internă în instituțiile financiar-bancare: noile reglementări; Serghei COVALI, Managing Partner COVALI BEZEDE COMANDARI – implicarea Republicii Moldova în Arbitraje internaționale; probleme practice și lecții pentru viitor; Ion CREȚU, avocat, administrator autorizat, profesor universitar, arbitru – mijloace juridice de desființare a actelor frauduloase în procedura insolvenței; Denis GRECU, avocat, formator, Centrul de Instruire a Avocaților – administratorul persoanei juridice – desființarea miturilor apărute după 1 martie 2019.

(Visited 22 times, 1 visits today)