În perioada 8-9 noiembrie, la Comrat, își va ține lucrările al V-lea Forum internațional de investiții „Invest Găgăuzia 2019”, al cărui obiectiv principal este atragerea investitorilor autohtoni și străini pentru a desfășura activități de investiții pe teritoriul UTA Găgăuzia.

În sesiunea plenară din 8 noiembrie, alături de Ana CHIRIȚA, director proiecte strategice, ATIC, care va modera sesiunea „Dezvoltarea capitalului uman pentru o economie inovatoare în Găgăuzia”, precum și de alți vorbitori, între care Liliana NICOLAESCU-ONOFREI, ministrul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; Olesea TANASOGLO, viceguvernator, UTA Găgăuzia; Serghei ZAHARIA, rector, Universitatea de Stat din Comrat; Selda ÖZDENOĞLU, coordonator al Agenției Turcești de Colaborare și Coordonare (TIKA) în Republica Moldova (Tika Kişinev), Marina  BZOVÎI, director executiv ATIC, Oana VODIȚA, GIZ Manager de proiect Educație Duală VET pentru Economia Verde, va ține un discurs și Dinu ȚURCANU, prorector UTM informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare.

D-sa va informa opinia publică că, începând din 2018, Universitatea Tehnică a Moldovei, în persoana rectorului, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, semnează anual un important memorandum cu guvernatorul Găgăuziei Irina VLAH și viceguvernatorul Vadim CEBAN, pe baza căruia  autoritățile găgăuze acoperă integral taxa de şcolarizare pentru tinerii găgăuzi care aleg să-și continue studiile la o facultate din cadrul UTM. Documentul vine să sublinieze an de an importanța pe care o conferă autoritățile regiunii profesiei de inginer, acest lucru fiind unul de importanță majoră pentru dezvoltarea capitalului uman, a economiei ţării și, implicit, a economiei Găgăuziei.

Forumul internațional de investiții „Invest Gagauzia 360” își propune să contribuie semnificativ la implementarea și sprijinirea proiectelor inovatoare din sectorul economic al autonomiei, având un impact pozitiv asupra imaginii investiționale a regiunii, dar și a Republicii Moldova per ansamblu.

 

(Visited 22 times, 1 visits today)