UTM își consolidează colaborarea cu instituțiile vocațional-tehnice, scopul urmărit fiind orientarea profesională a absolvenților de colegiu și stimularea învățării și dezvoltării performanțelor tinerilor în domeniul ingineresc.

În acest context, interesul Colegiului Politehnic, dar și al Colegiul de Industrie Uşoară, ambele de la Bălţi, de a dezvolta parteneriate cu instituțiile de învățământ superior s-a pretat perfect cu intenția UTM de a atrage în acțiunile de orientare profesională cât mai mulți tineri, inclusiv din așa-zisa capitală de nord a țării, stabilind cu administrația municipală specialitățile și meseriile necesare economiei locale.

Astfel, UTM, în persoana şefului CEGID, Radu MELNIC, şi a șef-adjunctei, Natalia ȘESTENCO, au semnat cu directorii acestor instituții, Ion LISNIC și Grigore GAITUR , acorduri de parteneriat ce stipulează armonizarea programelor de studii la specialitățile comune, vizitarea de către elevii colegiilor a facultăţilor și centrelor de excelență ale UTM, participarea lor la ore de laborator și master-classuri alături de studenții UTM, precum și la acțiunile de orientare profesională și de diseminare a ofertei educaționale a UTM; fiind prevăzute de asemenea și activități de formare continuă pentru profesorii colegiilor în cadrul Centrului de formare continuă a UTM, precum și multe alte activități în scopul promovării învățământului ingineresc în mediul tineretului studios.

Parteneriatul cu instituțiile vocațional-tehnice se extinde şi asupra Colegiului Tehnic Feroviar din Bălți. Directorul Colegiului, Alexandru BELEACOV, a acceptat cu bucurie semnarea unui acord adiţional cu UTM, după ce în aprilie a.c. semnase deja un act similar menit să contribuie cu tot potențialul său curricular și extracurricular la formarea absolvenților. Astfel cele două instituţii își exprimă intenția de a extinde în continuare parteneriatul pe diverse arii de interes reciproc. Fiind unicul colegiu specializat în pregătirea specialiștilor în domeniul transportului feroviar, acesta ar putea furniza un flux important de candidați la admitere cu o pregătire temeinică în specialitățile Transport feroviar, Transport auto, dar și Informatica. Cu atât mai mult cu cât Colegiul colaborează activ și pe plan internațional cu instituții de învățământ mediu de specialitate, dar și universitar în domeniu (din Ucraina, Belarus, Georgia, Lituania, Slovacia, Polonia, România), iar schimbul eficient de informație și experiență are un vector permanent și concret – formarea temeinică în domeniu a contingentului de discipoli.

(Visited 24 times, 1 visits today)