Anunt de participare privind achiziționarea: Lucrărilor de construcții-montaj a Pavilionului de expoziții al IP Universității Tehnice a Moldovei din str. Studenților 9, mun Chișinău