Anunt de participare privind achiziționarea Echipamentului IT prin procedura de achiziție Licitație Deschisă