- UTM - https://utm.md -

ECCO – 2019

Lideri și specialiști în sfera tehnologiilor informaționale, oameni de știință și ingineri din Republica Moldova, România, Ucraina, Rusia, Franța, care se ocupă de cercetarea fundamentală și aplicată pentru raportarea celor mai recente rezultate și realizări în domeniile legate de TIC, s-au reunit pe 24 octombrie, la Tekwill, pentru a participa la cea de-a 10-a ediție a Conferinței internaționale de microelectronică și știința calculatoarelor ECCO-2019 – „Electronics, Communications and Computing”.

Reprezentând un nou început a două conferințe cu tradiție ale facultăților de profil TIC din cadrul UTM – FCIM și FET – conferința și-a propus să ofere o oportunitate cercetătorilor, delegaților și practicienilor din mediul academic și industrie să interacționeze și să-și împărtășească experiența și cunoștințele în aplicarea tehnologiei pentru a face față dezvoltării de ultimă oră în domenii conexe: electronică și robotică, igineria software și securitate cibernetică, micro și nanoelectronică, electronică aplicată și sisteme încorporate, operațiuni de administrare și mentenanță a acestora, criptografie și confidențialitate în calcul și comunicații, rețele și software pentru telecomunicații, cercetare și educație pentru societatea bazată pe cunoaștere. Subiecte variate privind domeniile în cauză au fost abordate pe parcursul a trei zile de lucru ale conferinței, în cadrul unor workshop-uri divizate pe secțiuni tematice: „Machine Learning ad Applications”, „Interactive Multimedia”, „Computing”, „Electronics”, „Communications & Cyber Security”, „Research and Education for Knowledge – bazed Society”, dar și o secțiune special de prezentare de postere – „Posters Prezentation”.

În mesajele de salut rostite în cadrul sesiunii plenare inaugurale, gazda și moderatorul întrunirii, dr., conf. univ. Dumitru CIORBĂ, decanul FCIM; dr., conf. univ. Serghei ANDRONIC, prorector studii, UTM; dr., conf. univ. Victor ȘONTEA, șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală; dr. hab., prof. univ. Oleg LUPAN, titular al aceluiași department, cel mai recunoscut în lume savant din RM; dar și invitații speciali – acad. Ion TIGHINEANU, președintele AȘM; prof. Dorin-Mircea POPOVICI, Universitatea „Ovidius”, România; Serghei POPOVICI, directorul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, au subliniat că ECCO-2019 este o ocazie bună pentru un schimb sincer de opinii între oamenii de știință și inginerii TIC cu privire la situația în acest domeniu de mare actualitate şi importanţă teoretico-practică din Republica Moldova, în special în contextul dezvoltării explozive a Internetului şi serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

 

(Visited 69 times, 1 visits today)