- UTM - https://utm.md -

CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR ERASMUS+ ÎN FRANȚA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța în cadrul programului Erasmus+ (https://www.oniris-nantes.fr/etudier-a-oniris/relations-internationales/).

ONIRIS oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licența ai Facultăţii Tehnologia Alimentelor, Universităţii Tehnice a Moldovei.

Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2019 – 2020.

Valoarea bursei pentru studenți este de 850€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 275).

Dosarele pot fi depuse, până la 11 noiembrie 2019 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadru FTA.

Toate actele din dosarul de candidatură trebuie întocmite în limba engleză.

Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează studenților ciclul I de studii Licența, cu frecvența la zi.

 

Calendar concurs selecție:

28.10.2019-11.11.2019 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului.

12.11.2019 – INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1400, Decanat FTA).

12.11.2019 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare.

13.11.2019 – TRANSMITEREA dosarelor la L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța pentru evaluarea finală.

 

More information about selection contest:

 

 

Persoane de contact:

Serviciul relații internaționale UTM

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email:  cristina.popovici@toap.utm.md [1]

 

Responsabil relații internaționale FTA

Eugenia Covaliov, lect., dr.

Email:  eugenia.boaghi@toap.utm.md [1]

(Visited 20 times, 1 visits today)