Anunț de participare privind achiziționarea Produselor Petroliere prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri