În contextul campaniei naționale de combatere a traficului de ființe umane, desfășurată în perioada 18 – 25 octombrie, în campusul Botanica al UTM a fost organizată o lecție publică pentru studenții celor 3 facultăți – FUA, FCGC, FIEB.

Desfășurată sub egida administrației UTM, în colaborare cu Programul de studii Drept, Ministerul Afacerilor Interne și Procuratura Municipală, această întâlnire tematică s-a desfășurat sub genericul „Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane”.

Subliniind importanța subiectului abordat, conf. univ., dr. Livia Nistor-Lopatenco, decan al Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, Ina BOSTAN, șef program de studii Drept în cadrul FCGC, la fel și invitatul special – Vladislav COJUHARI, șef Direcție Politici de prevenire și combatere a criminalității, le-au explicat studenților că traficul de ființe umane constituie o încălcare flagrantă a libertății și demnității omului, o formă gravă de infracțiune, o amenințare la securitatea şi dezvoltarea durabilă a societății, dar şi un pericol transnațional, de aici și necesitatea de a sensibiliza tinerii cu privire la problematicile traficului de ființe umane, a-i atenționa asupra gradului ridicat de pericol social al acestui fenomen și de a identifica măsuri de prevenire și combatere a acestui fenomen.

În context, reprezentantul MAI a făcut referire la datele statistice ale Ministerului, potrivit cărora în ultimii ani se înregistrează o creștere îngrijorătoare a numărului de victime exploatate pe teritoriul țării şi în afara granițelor ei.

  • Anual, în lume circa 600.000 – 820.000 de persoane sunt traficate peste graniţa de stat, aici nefiind incluse şi cele care sunt traficate în interiorul statelor, număr care poate atinge cifre de milioane;
  • Circa 70% din numărul persoanelor traficate, sunt femei şi fete, care în mare majoritate sunt impuse să practice prostituţia;
  • Aproximativ 50% din numărul persoanelor traficate, sunt minori, care sunt exploataţi sexual, muncă silită sau le sunt prelevate organele.

Apelul SOS în asemenea situații este următorul: în lupta contra traficului de persoane trebuie să existe o conlucrare între instituțiile de resort, iar societatea să conștientizeze urmările ce pot surveni dacă este pasivă în asemenea situații sau dacă acceptă rolul de victimă. Efortul trebuie să fie unul conjugat, iar mesajul nostru comun – următorul: NU traficului de persoane!

Anterior, și în campusul universitar Râșcani au fost organizate sesiuni de informare în contextul campaniei de combatere a traficului de ființe umane. Reprezentantul Ministerului de Interne, Vladislav COJUHARI, a adus importantul mesaj „Ființele umane nu au preț” și în fața studenților facultăților Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM), Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi (FIMIT), Tehnologia Alimentelor (FTA) și Textile și Poligrafie (FTP), pe post de organizatori remarcându-se Radu MELNIC, director, Centrul Universitar de Informare și Ghidare în Carieră (CEGHID), și Natalia ȘESTENCO, șef secție Informare, orientare profesională și formare contingent studenți, CEGHID.

Prin ratificarea instrumentelor internaționale în domeniu, Republica Moldova şi-a asumat angajamentul de a contracara acest flagel. Prevederile actelor internaționale au fost transpuse în cadrul legal național prin adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova în octombrie 2005 a Legii privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi, ulterior, prin dezvoltarea şi aprobarea actelor normative de implementare. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 definește traficul de ființe umane drept infracțiune prin art. 165, intitulat „Traficul de ființe umane”, și prin art. 206, intitulat „Traficul de copii”.

(Visited 51 times, 1 visits today)